fbpx MPV | PRH

U bent hier

Wat is MPV?

MPV is een vormingsprogramma dat aangeboden wordt aan deelnemers die zichzelf een solide en vrij volledige basisvorming willen geven.

Het 3-letterwoord drukt goed uit wat aan de deelnemers voorgesteld wordt om hun groeiproces in handen te nemen:

 • Methodische vorming: een welbepaalde aanpak die je blik richt naar ieder onderdeel van je persoonlijkheid en naar de verdere ontplooiing ervan.
 • Persoonlijke vorming: werken aan je groei op jouw eigen ritme en volgens jouw persoonlijke mogelijkheden.
 • Vorming volgens een programma dat begeleid zelfontdekkingswerk op het oog heeft en je helpt bepaalde groeiwetten in je leven te integreren.

Voorwaarden tot deelname

Het is noodzakelijk volgende cursussen gevolgd te hebben: 

 • ‘Wie ben ik?’
 • ‘Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld’ of ‘Analyse, weg tot zelfkennis’
 • ‘Mijn groeiproces in handen nemen’: deze cursus geeft toegang tot het MPV-programma. Hij laat je kennis maken met de concrete inhoud van het MPV-vormingsprogramma.

2 formules met eenzelfde doel

Je kan de MPV-vorming individueel volgen of in groep.  In beide gevallen heeft de vorming hetzelfde doel:

 • aan jezelf leren werken door je eigen groeidoelen voor ogen te houden en door efficiënte middelen aan te wenden om die doelen te bereiken,
 • je hierin laten begeleiden om te kunnen bereiken wat je op vlak van persoonlijke groei voor ogen hebt,
 • je groeiproces leren in handen nemen op basis van wat je al goed aanpakt en van de moeilijkheden die je er eventueel in tegenkomt.

Beide formules hebben dezelfde kostprijs.  Je betaalt volgens je maandelijks netto-inkomen:

 • minder dan € 1300                   € 248
 • tussen € 1300 en € 1750         € 335
 • tussen € 1750 en € 2200         € 422
 • tussen €2200 en €2650           € 508
 • tussen €2650 en €3100           € 595
 • meer dan €3100                       € 682

Schrijf je meer dan twee maanden voor de start in op het groepsprogramma, dan geniet je van een vroegboekkorting van 10%.


Infomoment

→ We organiseren regelmatig een gratis infomoment over MPV om meer info te geven over het MPV-programma en de mogelijke trajecten. Schrijf je gratis in voor dit infomoment en stel al je vragen aan onze ervaren vormingswerker!

infomoment over MPV

Individueel traject

Je kiest zelf een MPV-begeleider die je doorheen dit traject begeleidt.  Hij of zij zal je meer uitleg geven over het verloop van dit individueel programma.  We leggen het je al in grote lijnen uit:

 • Je krijgt vooraf een duidelijke leidraad.  Aan de hand daarvan maak je schriftelijk (met pen en papier of op computer) een balans op van je persoonlijke groei en van je afgelegde weg. Dit persoonlijk werk laat je toe bewust te worden van je groei en je vooruitgang.
 • Op basis van deze balans baken je persoonlijke doelen af voor een volgend groeijaar.
 • De vormingswerker leest je balans en geeft er ook schriftelijk feedback op.
 • Dit alles wordt vervolgens samen besproken.
 • Ongeveer een half jaar later ontmoet je je begeleider opnieuw om te zien waar je staat bij de realisatie van je persoonlijke doelen.

MPV-begeleiders

Alex Sarlet   |   Annick Jossa   |   Erika De Crom   |   Jacqueline Hermans   |   Lieve Fierens   |   Lieve Smets   |   Machteld Govaerts   |   Martine Andries   |   Patrick Jossa


MPV-dagen

Sommige van onze collega’s bieden dit individueel traject ook aan in een formule waarbij je op locatie drie dagen aan je MPV-balans gaat werken. Je staat er dan niet alleen voor bij dit werk thuis. Je kan profiteren van de sfeer om samen met anderen, maar toch individueel te werken aan je balans. In dit geval zal de begeleider op jouw balans geen schriftelijke feedback geven, maar je in de loop van deze drie dagen mondelinge feedback geven tijdens een aantal privé-gesprekken.

MPV-dagen

Eerstvolgende cursus:
vrijdag 27 augustus
Herent

MPV-dagen

Eerstvolgende cursus:
dinsdag 28 december
Aalter

Groepstraject

Je kan er ook voor kiezen om dit methodisch werken aan je groei te leren in een groepstraject. We voorzien twee leertrajecten van een jaar. Je hoeft deze jaren niet in een bepaalde volgorde te volgen en je hoeft ze ook niet allebei te volgen.

'De jaarbalans'

Tijdens deze vorming zal je:

 • De kennis van je wezen en van elke andere instantie verdiepen.
 • De grondhoudingen en groeiwegen verder integreren, opdat je meer meewerkt aan het proces van je groei.
 • Het schema van de persoon integreren met behulp van de MPV-leidraad. Het gaat om een integratie die zin doet krijgen om zichzelf te leren kennen op alle niveaus van de persoon.
 • Verder leren zelfstandig te werken met doelstellingen die geëvalueerd kunnen worden. Hiervoor is het goed om realistische doelstellingen af te bakenen.
 • Je werkterreinen nauwkeurig leren omschrijven volgens de drie polen: groei, heropvoeding en hygiëne van het gevoel.
 • Tijd- en geldbeheer bekijken opdat de hulpmiddelen die je inzet kunnen voldoen en aangepast zijn aan jouw situatie.
 • Ervaring opdoen met de relatie tussen je gekozen doelstellingen, de werkterreinen en de groeiwetten, opdat deze je meer en meer eigen zouden worden.

'Het vormingsplan'

Beoogde doelen tijdens dit vormingsjaar:

 • Leren aanvoelen welke de doelstellingen voor een vormingsplan zijn, vertrekkend vanuit de realiteit van je leven.
 • De werkterreinen leren afbakenen volgens de 3 assen: groei en versteviging, heropvoeding en herordening, hygiëne van het gevoel.
 • Tijdens de tussentijden aan jezelf leren werken vanuit doelstellingen die je voorop zet en vanuit de evaluatie van dat werk. Met andere woorden, in het concrete leven leren 'zijn groei in handen nemen'.
 • Vanuit de ervaring leren aftasten welke de relatie is tussen de gekozen doelstellingen, de werkterreinen en de groeiwetten, zodat deze meer en meer vertrouwd worden.
 • Leren voeling krijgen met de zelfvorming die PRH voorstelt of het belang en de waarde ervan versterken.

De meerwaarde van de groepsformule:

 • de ondersteuning door het gezamenlijk werk,
 • het leren uit de ervaring van anderen,
 • de vorming die doorheen het hele jaar aangeboden wordt 

Zodat de zin om je groeiproces op een methodische manier in handen te nemen en je motivatie om jezelf te worden, aangewakkerd worden.

De begeleider van de groep is meteen je MPV-begeleider voor het jaar waarin je dit traject volgt.


MPV-weekend

Iedereen die MPV-vorming volgt - individueel of in groep - nodigen we uit op een jaarlijks vormingsweekend. Dit weekend heeft ieder jaar een ander thema.  Je krijgt er nieuwe groeiprikkels die je helpen om je groei gedreven en enthousiast verder te zetten. Het MPV-weekend gaat steeds het tweede weekend van oktober door. 

2021: zaterdag 9 en zondag 10 oktober 

 

 


Lees in dit interview met Lieve Fierens alles wat je ooit wilde weten over MPV. Ook enkele deelnemers getuigen over de verschillende trajecten.