Onze missie, visie en waarden

PRH is een vzw en allesbehalve uit op financiële winst. Wij hebben een wereld voor ogen waar het voor iedereen en alles goed leven is. Wij geloven dat ook jij daaraan kan bijdragen.

Hands gcb61457cd 1920

Onze missie

PRH inspireert tot persoonlijke en relationele groei en geeft vorming zodat jij en zo veel mogelijk mensen de wereld verrijken met hun unieke bijdrage.

We bieden vorming aan personen, koppels en groepen. Deze vorming:

 • is geïnspireerd door een positieve en dynamische visie op de persoon, zijn groei en zijn relaties,
 • steunt op observaties van 50 jaar, over alle dimensies van de mens,
 • is op maat van elke persoon, door het aflezen van de eigen ervaring via analyse van de beleving.
Prh boom geel

Onze visie: "ontplooi jezelf, leef aanstekelijk"

De werking van PRH vertrekt van een positief en dynamisch mensbeeld. Iedere persoon beschikt van nature over een ruim potentieel aan kwaliteiten en diepmenselijke waarden. We geloven dat ieder mens ook intrinsiek gedreven wordt door een levensdynamiek, door een drive om dat potentieel te actualiseren.

We hoeven enkel wegen te zoeken om de unieke mix van kwaliteiten in ieder mens aan te boren. Zo stimuleren we zijn drive om met deze kwaliteiten bij te dragen aan zijn omgeving. Stilstaan en zich bevragen bevordert dit natuurlijke proces van ontplooiing.

Ieder leven kent tegenslagen. Een zinvol leven leiden, ondanks tegenslagen, is mogelijk.

In iedere persoon is een universele dimensie aanwezig die verschillen overstijgt. Wanneer mensen elkaar diepgaand ontmoeten en mogen kennismaken met de heel menselijke kwaliteiten, de waarden en de aspiraties die de ander in zich draagt, gaat deze ontmoeting verder dan de verschillen die er ook zijn. Wanneer mensen bij een ontmoeting geraakt worden door diepmenselijke waarden en een diepmenselijk zoeken in het leven, groeit het begrip en het respect voor het anders zijn van de ander. Wederzijds begrip en respect voor verschillen leidt tot waarachtig ontmoeten en beter samenleven.

De rechten van één persoon en zijn vrijheid om hiervoor op te komen, hoeven de rechten van een ander persoon niet in de weg te staan. Authentieke vrijheid en gelijkwaardigheid tussen mensen is mogelijk. Daartoe moeten mensen leren het evenwicht te vinden tussen authenticiteit en aanpassing. Dat betekent authentiek leven volgens hun eigen voorkeuren, waarden en overtuigingen, maar tegelijk zich kunnen aanpassen aan de ander, zodat hij of zij ook die eigen voorkeuren, waarden en overtuigingen vrij kan beleven.

Iedereen heeft een plaats in de samenleving en heeft er een bijdrage aan te leveren, vertrekkend van zijn persoonlijk potentieel. PRH ziet het als haar opdracht om bij zoveel mogelijk mensen dit potentieel vrij te maken en mensen aan te moedigen hun plaats in te nemen. Immers: je persoonlijke missie ontdekken en beleven creëert geluk voor de individuele persoon én verrijkt de samenleving. Zich samen met anderen engageren in constructieve acties versterkt persoonlijke ontplooiing en bevordert innovatie en efficiëntie in de samenleving.

Dankzij persoonlijke en relationele ontwikkeling geven we de wereld een meer menselijk gelaat.


Clouds colorful daytime 929362

Onze waarden:

Wij gaan ervoor om trouw aan onze waarden samen te werken, cursus te geven en onze waarden naar ons publiek uit te dragen.

RESPECT

Respect voor elke persoon: voor zijn vrijheid, zijn autonomie, zijn waardigheid en zijn anders zijn.

EFFECTIVITEIT

Wij gaan voor effectiviteit, doeltreffendheid via:

 • aangepaste antwoorden op de behoeften van onze deelnemers,
 • een positieve impact op de persoon, zowel op korte als op lange termijn,
 • het aanboren van innerlijk potentieel en nieuwe perspectieven bij de deelnemers.
55 doorbreken groeiproces saffu Lvz3 Sa Qyt8 I unsplash

SOLIDARITEIT

Wij staan voor solidariteit:

 • Solidariteit met onze deelnemers doorheen openheid op iedereen zonder onderscheid en doorheen financiële solidariteit door aangepaste tarieven.
 • Netwerking en samenwerking om deelname van specifieke doelgroepen aan onze vorming mogelijk te maken.
 • Solidariteit onder de collega's door onderlinge steun en uitwisseling van kennis en expertise.

PASSIE

Passie voor persoonlijke groei en professionele service:

 • Onze gedeelde passie is geloof in persoonlijke groei en haar impact op de samenleving. Ze blijft ons bezielen. Ze inspireert ons tot vernieuwing en innovatie.
 • Onze professionele service uit zich o.a. in een reëel beleefde ethische code, samenwerking (intern en extern) en permanente vorming van onze medewerkers.

Ons team

Ontdek het team achter PRH.

Feestdag 059

PRH, een internationale organisatie

PRH werkt al 50 jaar over de hele wereld. We inspireren en vormen mensen op alle continenten in meer dan 30 landen.

Elena mozhvilo e A32 JI Bs Su8 unsplash
workshop

Onze aanpak

Ontdek hoe we werken tijdens onze vormingen.