PRH-boeken

Deelnemers zeggen ons wel eens dat je bij PRH een 'handleiding voor het leven' vindt. Inderdaad: ons denkkader omvat het heel ruime veld van alles wat te maken heeft met persoonlijke en relationele groei.

Je kan erover lezen in deze boeken van PRH-Internationaal.

Zonder titel 25 x 14 cm 20 x 14 cm 14 x 18 cm 6

DE PERSOON EN ZIJN GROEI

Antropologische grondslagen van de PRH-vorming

Is de mens in wezen goed of slecht? Is hij vanaf zijn geboorte geprogrammeerd? Hoe staat het met zijn vrijheid? Is de mens het product van een aantal invloeden, of bezit hij een eigen persoonlijkheid? Kan hij veranderen en evolueren, of is hij gedoemd om steeds dezelfde gedragingen te herhalen? Kan hij zich bevrijden van wat hem vroeger gekwetst heeft? Behoort zijn openheid op een transcendentie, de zin voor het absolute, tot de menselijke natuur? Zo ja, wat is dan de invloed hiervan op de groei van de persoonlijkheid? Heeft het leven van een mens zin?

Deze fundamentele vragen zijn het onderwerp van een belangrijk observatiewerk uitgevoerd door PRH. Daaruit ontwikkelde zich, binnen de stroming van de humanistische psychologie, een originele, positieve en realistische visie op de persoon. PRH biedt je een synthese van zijn visie op de mens en zijn psychisch functioneren. Je krijgt er nuttige herkenningspunten om je te situeren, jezelf te begrijpen en te groeien. Dit boek wekt een gefundeerde hoop in wat het diepste en meest menselijke is in de mens. Het is bedoeld voor iedereen die, al dan niet als specialist, geïnteresseerd is in de mens, die hem wil leren kennen, om hem te helpen beter te leven en méér uit zijn leven te halen.

Het boek kost €12 (exclusief verzendkosten).

Zonder titel 25 x 14 cm 20 x 14 cm 14 x 18 cm 4

HET GROEIBOEK

Het groeiboek is gemaakt voor iedereen die graag zelfstandig wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een eenvoudig en concreet hulpmiddel dat je gemakkelijk en regelmatig kunt gebruiken. Het is een doe-boek met uitdagende en speelse opdrachten. Het is laagdrempelig en leuk. Je kan ermee aan de slag op verschillende momenten van je leven. Zo ontdek je telkens nieuwe groeisporen en kansen om jezelf te verstevigen. Met dit werkboek zet je actief stappen in de richting van je persoonlijke groei en ontplooiing. Het draagt daadwerkelijk bij tot je succes en je geluk.

Het boek kost €5 (exclusief verzendkosten).

Cursussen rond het thema van het 'Groeiboek'

Zonder titel 25 x 14 cm 20 x 14 cm 14 x 18 cm 3

AL SCHRIJVEND MEER JEZELF WORDEN

Dit is een toegankelijk praktijkboek waarin de methode van de PRH analyse eenvoudig wordt uitgelegd zodat ze zelfstandig kan gebruikt worden.

Dit boek kan je op weg zetten om goed te analyseren, om uit te klaren wat je verhindert om gelukkig te zijn en je te sterken in de ontplooiing van jezelf. Het biedt je een toegangsweg tot bewuste keuzes, tot een creatief en vruchtbaar ‘bestaan’, tot een betere levenskwaliteit voor jezelf en voor anderen.

Deze methode van zelfwerkzaamheid komt in alle vormingsactiviteiten van PRH terug en wordt stapsgewijs aangeleerd Een aantal cursussen heeft de analysemethode zelf als thema. Men leert er om in het dagelijks leven doeltreffend en zelfstandig aan de slag te kunnen met deze specifieke methode.

Het boek kost €10 (exclusief verzendkosten).

Cursussen rond 'Al schrijvend meer jezelf worden'

Zonder titel 25 x 14 cm 20 x 14 cm 14 x 18 cm 7

EEN TOEGANGSWEG TOT JE INNERLIJKE WERELD

Jezelf ontdekken via de PRH-analyse

In deze publicatie worden fundamentele vragen over de methode van de PRH-analyse eenvoudig en helder beantwoord. Het boek geeft je de kans en de zin om op een vernieuwde en vruchtbare manier aan de slag te gaan met de analysemethode.

Dit boek zoomt in op de grondslagen van de PRH-analysemethode en het belicht de basisprincipes aan de hand van voorbeelden. Wie zich meer wenst te bekwamen in de zelfanalyse of deze methode verder wil doorgronden zal er zeker antwoorden in vinden.

Deze methode van zelfwerkzaamheid komt in alle vormingsactiviteiten van PRH terug en wordt stapsgewijs aangeleerd. Een aantal cursussen heeft de analysemethode zelf als thema. Men leert er om in het dagelijks leven doeltreffend en zelfstandig aan de slag te kunnen met deze specifieke methode.

Het boek kost €12 (exclusief verzendkosten).

Cursussen rond 'Een toegangsweg tot je innerlijke wereld'

Zonder titel 25 x 14 cm 20 x 14 cm 14 x 18 cm 5

NET ZO LIEF ASSERTIEF

Met een boek als gids

Als we goed in ons vel zitten lukt het ons om sereen en evenwichtig voor onszelf op te komen. Op andere momenten komen we eerder aanvallend uit de hoek en verliezen we de ander en de relatie uit het oog. Of we durven niets zeggen, we ondergaan wat er gebeurt en we verbergen onze gevoelens. We laten dan anderen over ons heen lopen, we bestaan niet echt.

Een gezonde assertiviteit waarbij je jezelf bent tegenover anderen en toch met hen rekening houdt: het is niet evident, zeker niet in moeilijke omstandigheden. Dit boek ‘Net zo lief assertief’ wijst je een pad naar meer assertiviteit. Met getuigenissen, concrete herkenningspunten en eenvoudige oefeningen geeft het je een aanzet om juister voor jezelf op te komen, authentiek, constructief, doeltreffend, goed afgestemd op- en respectvol naar anderen. Het is een uitnodiging tot communicatie die je eigen kwaliteiten stimuleert en je doet groeien in je beleving van relaties.

Het boek kost €10 (exclusief verzendkosten).

Cursussen rond 'Net zo lief assertief'

Wikken en wegen bewerkt

WIKKEN EN WEGEN

Welke beroep zou mij het best liggen?
Ben ik toe aan een nieuwe wagen?
Weeg ik mijn keuzes af of laat ik me verleiden?
Zijn anderen voor mij helpend bij het nemen van een beslissing of heb ik het gevoel dat ze het me eerder moeilijk maken?

Deze en nog veel meer vragen, mogelijk met verstrekkender gevolgen dan in de voorbeelden, zijn aan de orde in ons dagelijkse leven. We maken voortdurend keuzes, we moeten continu beslissen. Het kan zijn dat dit ons ook in complexe situaties niet zwaar valt, maar het is evengoed mogelijk dat knopen doorhakken zelfs voor eenvoudige dagelijks aangelegenheden moeilijk is voor ons. Kiezen is een kunst die je kunt leren. Goed kiezen en weloverwogen beslissen leidt tot vrijheid, maakt van ons mensen die hun vrijheid kunnen beleven.

Dit boek is een handleiding om de methode stap voor stap te ontdekken, met behulp van praktische oefeningen en voorbeelden. Dat het ook u de
ervaring mag brengen van meer geluk en toenemende vrijheid in uw leven.

Het boek kost €10 (exclusief verzendkosten).

Cursussen rond 'Wikken en wegen'