Inspirerende partners en projecten

PRH werkt regelmatig samen met andere organisaties. Hieruit ontstaan inspirerende projecten die we op deze pagina graag uitlichten. Meer info over samenwerken met PRH vind je bij vorming en begeleiding op maat.

Fotos 30 x 20 cm 3

PRH & de gevangenissen

PRH heeft al geruime tijd een actieve rol in het gevangeniswezen, met een langdurige aanwezigheid in de Leuven Centraal-gevangenis. In de afgelopen jaren hebben we onze invloed uitgebreid naar andere gevangenissen, waaronder Beveren, Gent en Leuven Hulp. Bovendien heeft Dendermonde interesse getoond in onze diensten.

De focus binnen het gevangeniswezen verschuift steeds meer naar de herstelvisie: gedetineerden voorbereiden op hun terugkeer naar de samenleving. Dit is een complex proces dat veel vereist. Naast een woning, werk en sociale ondersteuning is het van groot belang om de kans op recidive te minimaliseren. Ook moeten we ervoor zorgen dat gevangenen niet te veel schade oplopen tijdens hun detentie.

Hierin speelt PRH een cruciale rol. Onze vormingsprogramma’s bieden gedetineerden inzicht in hun persoonlijkheid en functioneren. Ze ontdekken dat er ook in hen een positieve kern schuilt, en het leren kennen van dit potentieel motiveert hen om hun gedrag aan te passen. Binnen onze cursussen ontstaat een sterke solidariteit tussen de deelnemers, wat uniek is binnen de gevangeniscontext. Het ervaren van vertrouwen, respect en luisterbereidheid is voor velen een waardevol geschenk in de vaak onvoorspelbare wereld van de gevangenis.

Gezondheidsacademie hoofdbeeld 750x296px 0

PRH & CM-Gezondheidsacademie

Aandacht voor je mentale welzijn

PRH werkt al veel jaren samen met verschillende diensten van CM. Eén daarvan is CM-Gezondheidsacademie. CM-Gezondheidsacademie organiseert heel wat interessante vormingen over de meest uiteenlopende gezondheids- en welzijnsonderwerpen.

Samen met deze partner werkt PRH aan preventie op het vlak van geestelijke gezondheid. We zijn blij dat er maatschappelijk meer en meer aandacht is voor bewust omgaan met je mentale welzijn.

Logo

PRH & de Vlaamse LOGO's

PRH werkt al heel wat jaren samen met verschillende LOGO’s in Vlaanderen. LOGO staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. 15 LOGO’s in Vlaanderen en Brussel zorgen regionaal voor preventie op vlak van allerlei gezondheidsthema’s en zo ook rond preventie op vlak van geestelijke gezondheid.

Steden, gemeentes en andere organisaties kunnen via de LOGO’s workshops bestellen van PRH. Zo werken wij maar wat graag mee aan een lokaal aanbod om samen veerkrachtig te blijven.

Avansa algemeen 06ca62284b1cc1ead80933d72e3e78c0

PRH & Avansa

Al bijna 20 jaar werkt PRH samen met verschillende Avansa’s, van de regio Brugge tot in Limburg, van Antwerpen over Mechelen tot de Vlaamse rand rond Brussel. We slaan de handen in elkaar om te zorgen voor een laagdrempelig vormingsaanbod rond het thema ‘persoon en relatie’.

Voor verschillende Avansa’s werkte PRH ook om een bepaalde doelgroep meer op maat te versterken: mensen in armoede, personen in een hersteltraject na een periode van psychische kwetsbaarheid, groepen vrijwilligers, enzovoort.

Het partnerschap met deze 13 kanjers is voor PRH belangrijk, omdat we graag met organisaties samenwerken die gaan voor idealen zoals de onze, die de dingen professioneel aanpakken en die sterk staan in veel verschillende regio’s in Vlaanderen.

Vorming of begeleiding op maat

We gaan graag met jou op zoek naar wat jouw publiek of je team nodig heeft.

Meer info over maatwerk
Kinderopvangcaravan

PRH & VVSG - Kinderopvangcaravan

PRH werkte in 2022 voor het eerst samen met de VVSG Academie. Zij organiseren elk jaar de Kinderopvangcaravan, een nascholingsinitiatief voor de begeleiders in de kinderopvang. Op 20 plaatsen in Vlaanderen kunnen kinderbegeleiders gratis workshops volgen rond verschillende thema’s: emoties bij kinderen, culturele diversiteit in de groep, contacten met ouders, werken in team… PRH bood een workshop rond beter omgaan met stress aan.

De kinderopvang komt regelmatig negatief in het nieuws. Wij zijn tijdens de workshops echter de andere kant van de kinderopvang tegengekomen. Kinderbegeleiders die met veel liefde, enthousiasme en overtuiging hun werk doen. Wat wel opviel was dat deze doelgroep onder zeer hoge druk moeten werken, met weinig personeel en vaak grote groepen kinderen. Ook de balans werk/privé is vaak een lastig punt.

We vinden het van groot belang om, samen met andere organisaties, deze doelgroep te ondersteunen. Zo zorgen we samen voor een kwalitatieve opvang voor onze kinderen.

Similes

PRH & Similes

Similes is een organisatie die familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. Similes biedt deze families ondersteuning op het vlak van zorg, zelfzorg en netwerking. Ze zetten op tal van manieren in op het vergroten van hun draagkracht.

Similes en PRH keken samen naar wat ‘evenwicht’ en ‘herstel’ in deze families kan begunstigen. Onze aandacht ging specifiek naar de rol van zelfzorg die zo voornaam is voor ouders van een psychisch kwetsbaar kind. Vanuit PRH werkten we een vorming op maat uit, getiteld 'Zelfzorg voor ouders van een zorgenkind'.

Deze samenwerking met Similes is ook een kans voor PRH om kwetsbaarheid verder bespreekbaar te maken en dat men zich meer en meer kan gaan openen op en verbinden met de kracht van kwetsbaarheid.

Filet Divers

PRH & Filet Divers

Filet Divers is een vereniging waar armen het woord nemen. Ze bieden in het Kansenhuis van Bond zonder Naam in Antwerpen verschillende activiteiten aan waardoor mensen hun sociaal netwerk vergroten. Ze creëren een kansrijke omgeving voor mensen met diverse achtergrond.

PRH verzorgt voor Filet Divers vorming voor de vrijwilligers van de vrouwengroep. Die vorming helpt hen bewust te worden van wie ze zijn en welke krachten ze in zich dragen. Recent volgde een groepje vrouwen de workshop ‘Als ik neen zeg, voel ik me schuldig’. De deelnemers beleefden als vanzelfsprekend de solidariteit om mekaar te helpen het Nederlands te begrijpen of te verwoorden wat ze wilden zeggen. Ze kwamen dankzij de workshop tot het besef dat zij binnen hun soms harde realiteit toch vrij zijn om ja of neen te zeggen als er een vraag op hen afkomt. Dat maakte hen blij en ze voelden zich verstevigd. We zijn blij dat PRH dankzij deze samenwerking mensen in een kwetsbare positie kan versterken.

Vorming of begeleiding op maat

We gaan graag met jou op zoek naar wat jouw publiek of je team nodig heeft.

Meer info over maatwerk