fbpx Coaching | PRH

U bent hier

Praten helpt. Beluisterd en begrepen worden door een professionele coach kan van grote meerwaarde zijn voor je leven. Die coach gaat mee in jouw proces, op jouw ritme. Je stippelt samen met je coach je doelstellingen uit. Deze coaching biedt je een oase van rust in een vaak hectisch leven.

Je neemt je groei zelfstandig in handen, je zoekt met de coach welke stap je nu kan zetten, je leert jezelf en alles wat in je leeft, ernstig te nemen. De coach kan een gids en getuige zijn op je groeipad.

 

Voor wie?

PRH-coaching vertrekt van je persoonlijk potentieel en kan echt iedereen van pas komen.

Je hebt er heel wat aan als je…

 • je persoonlijkheid verder wil ontplooien
 • wil groeien in zelfvertrouwen en in stevigheid
 • je leven op orde wil brengen
 • je relaties op een fijne en opbouwende manier wil beleven
 • geëngageerd in het leven wil staan 

→ Je werkt en ontdekt het zelf

Een PRH-coach gaat op weg met mensen die hun ‘normale’ levensproblemen kunnen aanpakken. Zij kiezen ervoor om hun problemen of zorgen zelf in handen te nemen. Zij willen hun persoonlijke groei stimuleren of zij wensen hun kwaliteit van leven te vergroten. Hierin laten ze zich coachen. De PRH-coaching is een vorm van counseling. Het is geen therapie.

→ Je moet er helemaal voor willen gaan

 • je bereidt het gesprek voor
 • je maakt tussentijds ‘huiswerk’
 • je bouwt mee aan een relatie van vertrouwen en openheid met je coach

→ Je haalt er nog meer uit als je…

...nu en dan een PRH-cursus volgt. PRH Persoonlijkheid en Relaties vertrekt zeer sterk van de zelfontdekking. Een coach of vormingswerker zet je op weg, maar aan je persoonlijkheid werken en je relaties verbeteren: dat zal je uiteindelijk zelf gedaan hebben, zonder dat iemand het je influisterde. Via het vormingsaanbod van PRH leer je deze methode van zelfontdekking aan.

→ Soms zijn er (nog) andere oplossingen nodig

PRH-coaching is niet gericht op mensen met ernstige of langdurige psychische stoornissen. Personen met een uitgesproken psychisch onevenwicht, met soms psychopathologische complicaties en psychisch lijden (zoals depressies, gedragsstoornissen, fobieën of sterke angstgevoelens) hebben meer gespecialiseerde hulp nodig. Zij kunnen hiervoor terecht bij hun huisarts, een psycholoog of een psychiater. Zij kunnen wel gebruikmaken van een PRH-coach, maar slechts met toestemming van een arts of een psychiater en in een tweede, ondersteunende rol.

Een samenspel

→ Jij neemt de leiding, jij gaat aan de slag

Als cliënt bepaal je zelf de doelstelling van het gesprek. Jij beslist waarop je wil ondersteund worden. Je coach helpt je met gerichte vragen op weg om zelf je eigen gedrag en persoonlijkheid kritisch te bekijken en om de alledaagse problemen in je leven de baas te kunnen, vanuit je eigen kracht. En wat je over jezelf ontdekt, ontdek je ook zelf: het wordt je nooit ingefluisterd. Maar je wordt wel geholpen in die zelfontdekking.

→ De coach helpt je op weg

De coach nodigt je uit stil te staan bij je beleving en die zelf verder open te leggen. De coach zet zich actief in tijdens de hulpverlenende gesprekken. Hij engageert zich voor de persoonlijke groei van zijn cliënt en respecteert volledig de privacy. Je coach respecteert jouw waarden, je autonomie en je ritme. Hij geeft feedback, duiding en reikt je perspectieven aan. Zijn houding is er een van welwillendheid, waarachtigheid en respect voor je vrijheid.

→ Een veilige omgeving

Een PRH-coach houdt zich aan de voorwaarden en de afspraken van de vereniging PRH. Hij zal de ethische code naleven. De coach zal de aard van de hulpverlenende relatie respecteren en geen handelingen stellen die buiten dit kader vallen. Hij ziet uitdrukkelijk af van elk ander voordeel dan de duidelijk afgesproken financiële vergoeding.

Klachten over de coaching worden ernstig genomen en geadresseerd aan directeur erika.dcrom [at] prh.be (Erika De Crom). Wie een klacht indient wordt van de afhandeling op de hoogte gehouden. Voor de behandeling van de klacht kan de medewerking van de aanklager worden gevraagd. Aan anonieme klachten wordt geen gevolg gegeven.

Drie assen

PRH Persoonlijkheid en Relaties werkt tegelijk op drie assen, in coaching en in haar vormingsaanbod. Eerst en vooral is het belangrijk je zelfvertrouwen te versterken en je persoonlijkheid te verstevigen en uit te bouwen. Tegelijk komt het er op aan weerkerend gedrag en patronen die je hinderen om gelukkig te leven, ook in relatie met anderen, in te zien en bij te sturen. Bij dit alles en doorheen je gehele leven krijgt je voortdurend te maken met uiteenlopende gevoelens. Het maakt je leven draaglijk als je deze gevoelens weet te erkennen en te beheersen wanneer nodig.

1. Persoonlijkheid en zelfvertrouwen

 • Je wordt je meer bewust van je identiteit, je leert om meer te leven zoals je zelf bent
 • Je ontdekt en beleeft je persoonlijke creativiteit
 • Je krijgt zicht op je verantwoordelijkheden, zodat je ze evenwichtig kan opnemen. Niet te veel en niet te weinig dus.
 • Je ontwikkelt relationele vaardigheden zoals communicatie, dialoog, vertrouwen, samenwerken of openstaan voor diversiteit
 • Je vergroot je zelfstandigheid
 • Je ontdekt je eigen waarden en de zin van je leven

2. Gedrag doorbreken

 • Je scherper bewust worden van je eigen gedrag en de verantwoordelijkheid ervoor opnemen
 • Verkeerd functioneren afbouwen en vervangen door goed functioneren
 • Je overreacties in handen nemen en met meer zelfbeheersing in het leven staan
 • Leren beslissen vanuit wie je echt bent
 • Opbouwende beslissingen nemen
 • Goede principes en haalbare idealen leren hanteren, te strakke principes of ideaalbeelden loslaten
 • Verkeerde of negatieve denkpatronen afbouwen
 • Leren leven met een zekere zelfdiscipline, juist je wil leren gebruiken
 • Leren rekening houden met de behoeften en de mogelijkheden van je lichaam
 • Leren rekening houden met de anderen zonder overdreven aanpassing of dwang

3. Gevoelens erkennen en beheersen

 • Leren gewaarworden en je gewaarwordingen verwoorden
 • Je gevoelens ernstig nemen zonder je erdoor te laten meeslepen
 • Goed leren omgaan met gevoelens, overdreven gevoelens herkennen en alle gevoelens hun juiste plaats geven
 • Je gevoelens op een gepaste manier leren uitdrukken

Praktisch

→ Hoe vaak? Hoe lang?

Je gaat ongeveer een keer per maand op gesprek bij je PRH-coach. Per jaar zijn er een tiental gesprekken voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan voor een beperkte tijd een hoger aantal gesprekken gepland worden. Een gesprek duurt een uur. Je bepaalt zelf hoe lang het proces voortgaat. Je kunt op elk moment een einde maken aan de coaching. Dit kan op eender welke manier, er is geen schriftelijke opzegging nodig.

→ Prijs

De prijs van een gesprek is afhankelijk van je inkomen. Op deze manier kan een PRH-coach ook mensen begeleiden die het financieel niet zo breed hebben. Partners die samen aan het gesprek deelnemen betalen iets meer, voor een gesprek van anderhalf uur. De coach zorgt voor heldere afspraken.

Tarieven PRH-coaching volgens je maandelijks netto-inkomen

minder dan €1300 €50
tussen €1300 en €1750 €60
tussen €1750 en €2200 €65
tussen €2200 en €2650 €70
tussen €2650 en €3100 €75
meer dan €3100 €80

 

Tarieven PRH-partnercoaching volgens gezamelijk maandelijks netto-inkomen

minder dan €1800 €60
tussen €1800 en €2600 €75
meer dan €2600 €90

 

In de prijs is ook een schriftelijke reactie van je coach op een ‘balans’ inbegrepen. In deze balans schrijf je op maximum één blad je integratie en evaluatie van het gesprek.