Mens worden in de gevangenis

PRH is al jaren actief in de gevangenis. Door onze vorming krijgen gedetineerden inzicht in hun persoonlijkheid en hun functioneren.

  • Fotos 30 x 20 cm 3
  • project in de gevangenis
    project in de gevangenis
"In mijn werk binnen de gevangenis heb ik PRH beter leren kennen. Tijdens gesprekken met mijn cliënten hoor ik over hun ervaringen met de PRH-vormingen die in de gevangenis worden gegeven. Ze leren veel over zichzelf, ontdekken hun kwetsbaarheden en leren hoe ze in de toekomst situaties anders kunnen aanpakken. Voor veel mannen zijn de PRH-sessies ware openbaringen. Sommigen denken voor het eerst na over hun gevoelens, wie ze zijn en de mogelijke gevolgen voor anderen. PRH speelt een cruciale rol in de gevangenis en draagt bij aan het zelfbeeld van de mannen. Ik ben ervan overtuigd dat jullie aanbod in de vrije samenleving vergelijkbare positieve effecten heeft."
Mira - Trajectbegeleider in de Leuvense Hulpgevangenis
"Door het werk met PRH in gevangenissen, werken we aan menswording van gedetineerden die zich vaak ontmenselijkt voelen. Ons grote geloof in een positieve kern in ieder mens, laat gevangenen ervaren dat ze meer zijn dan hun feiten. Het doet hen deugd weer als mens en niet enkel als monster te worden gezien."
Machteld Govaerts - Vormingswerker PRH

PRH werkt al jaren in de gevangenis van Leuven Centraal. Sinds een aantal jaren komen daar andere gevangenissen bij en zijn we nu ook actief in Beveren, Gent en Leuven Hulp. Dendermonde is ook vragende partij.

In het gevangeniswezen komt meer en meer aandacht voor de herstelvisie: gedetineerden voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving. Dat vraagt heel wat. Ze hebben niet alleen een woonst, een job en sociale omkadering nodig. Daarnaast is het belangrijk de kans op recidive te beperken. Bovendien is het nieuw om zorg te dragen dat gevangenen niet teveel detentieschade oplopen.

Hierin speelt PRH een belangrijke rol: door onze vorming krijgen gedetineerden inzicht in hun persoonlijkheid en hun functioneren. Ze ontdekken dat ook in hen een positieve kern zit, en dat potentieel van het wezen leren kennen is enorm motiverend om ook hun gedrag bij te stellen. Bovendien groeit in onze cursussen een grote groeisolidariteit onder elkaar. Dat is uniek binnen de gevangeniscontext. Een sfeer van vertrouwen mogen ervaren, zich gerespecteerd en beluisterd voelen, het is voor velen een geschenk in de eerder onbetrouwbare wereld van de gevangenis.

Meestal geven we er cursus aan mannen. Voor deze mannen is het uitzonderlijk om op zo’n diepgaand niveau te leren en te kunnen uitwisselen over wat ze beleven. Velen hebben nog maar zelden of nooit in hun leven gevoelens benoemd of zich getoond in hun kwetsbaarheid.

PRH geraakt meer en meer bekend in het gevangeniswezen als waardevolle partner. We werken vooral samen met de organisatieondersteuners, die instaan voor het aanbod aan cultuur, sport en welzijn. Samen met hen geloven we in het wezenlijk potentieel van gedetineerden en dat ook zij een zinvolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

"Gedetineerden ontdekken in zichzelf diepere motivaties om gedrag aan te pakken en bij te sturen dat niet overeenkomt met wie ze wezenlijk zijn. Dat geeft niet alleen henzelf hoop op een nog betekenisvol leven, maar het brengt ook hoop voor de maatschappij, dat gedetineerden niet altijd slechter uit de gevangenis komen dan ze erin geraken"
Machteld Govaerts - Vormingswerker