MPV: Alles wat je ooit wilde weten, maar niet durfde vragen

Geplaatst op wo 09 februari '22
Daniel oberg s E Ap BUS4f Ik unsplash
Het is je misschien ook al opgevallen dat we in PRH houden van initiaalwoorden: TPA, BGG, MPV, … Vandaag verdiepen we ons in de drie letters: MPV.

MPV staat voor Methodische Persoonlijke Vorming; op een ‘methodische’ manier verder werken aan je groei volgens jouw persoonlijke mogelijkheden. En dit zegt je misschien ook nog niet veel. Maar niet getreurd, in dit artikel proberen we een tipje van de sluier op te lichten.

Lieve Fierens is de persoon om al onze vragen op af te vuren. Ze is al lang vormingswerker bij PRH en MPV zit haar in het bloed.

Vanwaar die ‘passie’ voor MPV, Lieve?
Lieve: Als ik aan MPV denk dan komt onmiddellijk mijn eerste Wie ben ik? me terug voor de geest. Ik werd toen vooral geraakt door de leessleutels die me hielpen om mezelf beter te begrijpen, maar ook door de doe-sleutels die me duidelijk maakten wat ik kon doen om mijn groei in eigen handen te nemen. Zo was ik niet meer afhankelijk van wat anderen me al dan niet aanreikten. En na deze cursus ben ik in gang geschoten; ik werkte aan wat ik tegenkwam in mezelf en in mijn leven.

Maar algauw verlangde ik ernaar om meer samenhang te zien in mezelf, in mijn engagement voor mijn groei. Ik kreeg toen MPV aangereikt. Het was voor mij het geschikte middel om op een gestructureerde en methodische manier bij mijn groei en mijn afgelegde weg stil te staan en deze te verwoorden in een balans. Vanuit dat verzamelpunt in mezelf kon ik dan vooruitblikken naar het daaropvolgende jaar en afbakenen waarin ik vooruit wou en wat ik in mijn komende MPV-jaar wou bereiken door haalbare doelen te formuleren.

Wat moet de lezer zich voorstellen bij ‘een balans’?
Lieve: Wel, zoals een boekhouder op het einde van een jaar een stand van zaken opmaakt, een balans, zo doe je dat ook als je ‘in MPV bent’. Je brengt eigenlijk ook ‘je kapitaal’ in beeld. Je verzamelt de groei die is kunnen gebeuren in de voorafgaande periode. Zo ga je vooruit. Zo integreer je groei.

En je zal tijdens het schrijven van je balans merken dat er innerlijke uitnodigingen voor groei voelbaar zijn. Daaruit pluk je dan diegene die nu het hardst aan de deur kloppen; de uitnodigingen waarop je in het daaropvolgende jaar kan en wil ingaan. Want ze moeten ook haalbaar zijn. Daarom zal je kijken naar de middelen die je daarvoor gaat inzetten. Is dat bijvoorbeeld coaching of een bepaalde cursus volgen of …? Je kijkt ook naar je beschikbare tijd en geld. En al die uitnodigingen giet je dan in een vormingsplan.

Al schrijvend mijn innerlijke wereld ontcijferen i Stock 1278058065

En voor wie schrijf je die balans?
Lieve: In de eerste plaats voor jezelf. Maar er is ook een MPV-begeleider die je balans leest en je feedback geeft, schriftelijke en mondeling. Hij begeleidt je op deze weg. Vooraleer je aan MPV begint, kies je een MPV-begeleider en neem je contact met hem op. Zo weet je of je bij hem terechtkan. Hij zal je dan alles bezorgen wat je nodig hebt.

Niet alleen methodisch werken, ligt je, maar mensen daarbij begeleiden ook?
Lieve: Ja. Ik begeleid graag MPV, ook omdat ik er zelf veel aan heb gehad voor mijn persoonlijk groeiproces. Een MPV-balans lezen is voor mij een ontmoeting met de persoon die zich aan mij toevertrouwt. Ik ervaar het als een voorrecht dat ik mag binnenkijken in het hart van de ander. In wat die verlangt te realiseren in zijn leven. In wie hij wezenlijk is. Ook in wat zijn hindernissen zijn. Het geeft de kans om een globaal zicht te krijgen op de persoon, anders dan tijdens een persoonlijk gesprek waar we inzoomen op een bepaalde fijne of moeilijke ervaring.

Als MPV-begeleider wil ik de ander stimuleren om steeds meer zichzelf te worden, hem helpen om zijn potentieel te ‘verwezenlijken’. En mee zoeken naar wat hij hiervoor nodig heeft; welke engagementen het best bij hem passen; welke waarden hem drijven, ...

Als MPV-begeleider ben ik ook iemand die bemoedigt, die aansteekt, die ondersteunt, die verder ziet dan de persoon, die feedback geeft vanuit een totaalzicht op de persoon en op zijn groei, die intuïties aanreikt om de persoon dichter bij zichzelf, bij de ander, bij zijn engagement en bij zijn diepe drijfveren te brengen.

Een balans schrijf je dus alleen?
Lieve: Dat hangt ervan van af. Je kan inderdaad gaan voor het individuele traject. Dan schrijf je de balans ‘op je eentje’, op een plek naar keuze. Maar er zijn ook de MPV-dagen. Tijdens deze dagen heb je de kans om in groep individueel je balans te schrijven. En dan is er het groepstraject.

I Stock 506664366

Je groei efficiënt aanpakken met MPV

Bevalt de methode van PRH je goed? Je haalt er alles uit met ons MPV-traject.

Deelnemers getuigen over de 3 MPV-formules

1. Het individuele traject

Hilde (deelnemer individuele traject): ‘MPV betekent voor mij: op avontuur in mijn eigen innerlijke wereld, voldoening, vreugde, verankerde groei. Mezelf tijd gunnen om op mijn eigen ritme te verwijlen bij de verschillende instanties, groeiwegen en grondhoudingen. Lange momenten van in mezelf keren, zonder me zorgen te maken over de dagdagelijkse gang van zaken. En die tijd heb je echt wel nodig: 25 à 30 uur schrijftijd, in mijn geval.'

'
Vorig jaar in november koos ik ervoor om een midweek in een flatje aan zee door te brengen. Enkele dagen in mijn eigen cocon als het ware, mezelf verwarmen ook. Om daarna te ontpoppen en mezelf rijker te tonen aan anderen. En ja, mij helpt deze manier van werken en op mezelf zijn, om de chaos in mijn hoofd te ordenen, alles op een rijtje te zetten en systematisch te analyseren.'

'
Er is geen directe feedback van de MPV-begeleider bij het schrijven, maar je hebt de MPV-leidraad en de balans met TPA’s. Zij zijn de gids die duidelijk de werkrichting aangeeft. Het ‘werkstuk’ laten lezen door mijn MPV-begeleider en haar feedback vergroten de impact ervan. De erkenning, bevestiging en zeker ook de vragen die me net iets verder, meer in waarheid brengen, zorgen ervoor dat ik in vertrouwen ja kan zeggen op wat ik schreef. Samen hebben we ook het vormingsproject voor de komende tijd afgelijnd. Haar tussendoor, halfjaarlijks, in gesprek ontmoeten leidt iedere keer tot een groeimoment. Het is fijn, nu al meer dan twee jaar, iemand te hebben die mijn groei volgt en de vruchten van het werk met mijn individuele coach helpt plukken en bewaren.’

Pexels tatiana 4112894

2. De MPV-dagen

Annette (deelnemer MPV-dagen): ‘Ik koos voor deze aanpak omdat mijn coach deze werkvorm begeleidde. Ik had een wat vertekend beeld over het schrijven van een MPV-balans. Het feit dat ik me er op deze manier toch kon aan wagen, zonder openlijk kleur te bekennen, (ik hoefde dan niet te delen in groep en kon me zo niet vergelijken met anderen) trok me over de lijn. Op een groeibevorderende plek samenkomen met anderen die allemaal dezelfde intentie hebben, nl. je groei verzamelen, werkt voor mij verbindend. Het geeft mij moed en het stimuleert me. Ik kan ervoor kiezen om in dezelfde ruimte te werken als de anderen of een eigen plekje op te zoeken. We nemen samen pauze om te ontmoeten, te lachen, te ontspannen of wat te verzuchten indien nodig. Het blijft tenslotte wel een intens werkproces met ups en downs. Het voordeel voor mij is dat ik individueel, en dus geheel op mijn eigen tempo kan werken. Ik vergelijk het met ‘een cursus met verblijf’ volgen. Ik ben en blijf van bij de start in diezelfde cocon/ modus gedompeld wat de voortgang van mijn proces en werken ten goede komt.'

'Het grote voordeel is ook dat je MPV-begeleider de hele tijd aanwezig is. Elk afgewerkt deel kan je direct met hem bespreken. Je krijgt dan onmiddellijk feedback en zo kon ik bepaalde grondhoudingen of groeiwegen verder onder de loep nemen. Je gaat ook naar huis met een vormingsplan dat je met je begeleider geverifieerd hebt. Na drie dagen ben ik klaar!
Het samen werken zorgt ook voor wat positieve druk en timemanagement waar nodig, zo blijf ik niet eindeloos bezig, wat soms een valkuil is. Het voelt voor mij als echt maatwerk en toch ervaar ik de steun van werken in groep!’

I Stock 1067049816

3. Het groepstraject

Marina (deelnemer groepstraject): ‘Samenkomen in groep was fijn. Tijdens onze maandelijks bijeenkomsten voelden we hoe we samen onze weg gingen. Iedereen koos een eigen doelstelling en werkte zijn eigen vormingsplan uit. Ik kon de steun van de anderen voelen wanneer ik deelde. Het delen van de anderen gaf mij vaak ook nieuwe inzichten en het gevoel niet alleen te zijn in mijn zoektocht.'

'De verbondenheid was groot. Het grote voordeel is dat de begeleider er altijd voor ons was en ons mee op weg zette. In mijn eentje zou het misschien moeilijker geweest zijn om me over mijn vormingsplan te buigen. Zou ik me minder aangespoord voelen. Samen aan de slag leverde voor mij meer op. Ik voelde me echt gemotiveerd om me regelmatig in mijn vormingsplan te verdiepen. De groep bood me veiligheid en vertrouwen. Net dat had ik nodig om de verbinding te voelen met mezelf. Dankzij MPV kon ik zien hoe ik vooruitgegaan was in mijn persoonlijk groeiproces. Het samenwerken met anderen was een extra stimulans om stil te vallen en de blik naar binnen te richten. Het MPV-groepsprogramma is een echte aanrader!’

I Stock 1287395025

Tijdens het groepstraject schrijf je dus in groep een vormingsplan?
Lieve: Eigenlijk voorzien we twee trajecten van een jaar. Je hoeft deze jaren niet in een bepaalde volgorde te volgen en je hoeft ze ook niet allebei te volgen. Het ene jaar heeft als titel ‘Het vormingsplan’ waarover je kon lezen in de getuigenis van Marina. En tijdens het vormingsjaar ‘De jaarbalans’ schrijf je een balans.

En er is ook zoiets als een MPV-weekend?
Lieve: Inderdaad. Iedereen die MPV-vorming volgt - individueel of in groep - nodigen we uit op een jaarlijks vormingsweekend. Dit weekend heeft ieder jaar een ander thema. Je krijgt er nieuwe groeiprikkels die je helpen om je groei gedreven en enthousiast verder te zetten. Het MPV-weekend vindt steeds plaats tijdens het tweede weekend van oktober.

Annelore (gaat vaak mee op MPV-weekend): ‘Gek genoeg kies ik telkens opnieuw voor het weekend om de andere deelnemers terug te zien en gedurende een weekend nog eens een deugddoend PRH-bad te nemen. Net zoals de MPV-balans zet het MPV-weekend me in het positieve van mezelf. Alsof het leven daar, in die werkruimtes en tijdens de pauzes, op mij wacht. Geduldig wacht het op mij, tot ik het binnenlaat. En in dat bad van leven in en rond mij, komen de fundamentele inzichten, durft het moeilijke in mij in beweging komen en los te laten.
En dit gevoel deel ik met een grote groep mensen. Zo is het een baken van ondersteuning en een herinnering aan dat leven en mijn goesting in het leven, dat ondertussen zo deugddoend kan branden binnenin’.

Nog een laatste vraag, Lieve. Welke voorkennis moet je hebben om aan een MPV-traject te starten?
Lieve: Het is noodzakelijk de volgende cursussen gevolgd te hebben: Wie ben ik? én een analysecursus (Een weg naar mijn innerlijke wereld of Al schrijvend mijn innerlijke wereld ontcijferen). De cursus Mijn groeiproces in handen nemen geeft dan toegang tot het MPV-programma. Hij laat je kennis maken met de concrete inhoud van het MPV-vormingsprogramma.

Dan willen we je nog heel erg bedanken, Lieve, voor alles wat je ons over MPV vertelde en dat we nooit durfden vragen 😉.
Lieve: Heel graag gedaan.

I Stock 506664366

Je groei efficiënt aanpakken met MPV

Bevalt de methode van PRH je goed? Je haalt er alles uit met ons MPV-traject.