Je kwaliteiten kennen

Om te kunnen zijn wie je bent, is het belangrijk om jezelf te kennen. Jouw positieve kern ontcijferen is de eerste stap in ‘meer jezelf kunnen zijn’.

Abyan athif omu9a Md9w7 A unsplash

Je kwaliteiten kennen, wat is dat precies?

Elke mens beschikt over een positieve kern en die is heel persoonlijk. De ontplooiing van die positieve kern in jezelf maakt je gelukkig. Je leven voelt dan zinvol aan.

Deze positieve kern in jezelf ontwikkelt mee met het leven en hoe dichter je bij die kern kan blijven, hoe meer je een levensdynamiek zal voelen. Die maakt dat je helemaal tot ontwikkeling komt. Het positieve in jou komt dan open.

De positieve kern in jezelf is een verzameling van:

 • Capaciteiten en talenten: goed kunnen luisteren, nieuwsgierig zijn, betrokken zijn, creatief zijn, een organisatietalent hebben,...
 • Diepe waarden: vrijheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid,…

Je meer en meer bewust worden van jouw positieve kern, zorgt ervoor dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat je gelukkiger wordt.

Hoe goed ken jij je kwaliteiten?

 • Via deze knop kan je een paar vragen beantwoorden en evalueren hoe goed jij je kwaliteiten kent.
 • Dat duurt maar een paar minuutjes !
Hannah olinger 549280 unsplash

Aan de slag met een kwaliteitenboekje!

Maak een persoonlijk boekje waarin je je capaciteiten, talenten en diepe waarden verzamelt. Wat schrijf ik in dat kwaliteitenboekje?

 • Verzamel momenten en gebeurtenissen waarop je je bewust werd van bepaalde talenten of kwaliteiten.

  "Gisteren hielp ik Jan met verbouwen. Ik was nieuwsgierig en spontaan om nieuwe dingen te leren. Het verrast me dat ik dit werk met mijn handen zo leuk vind en dat ik behoorlijk handig ben. Ik was me tot nu toe niet bewust van deze capaciteiten."

Laat je raken door foto’s, teksten, citaten, beelden.

 • Verzamel foto’s en/of teksten die je spontaan aanspreken in positieve zin. Ze drukken iets uit van wie je bent, of van wat je belangrijk vindt in je leven.

  "Ik koos een foto van mensen die bij een kampvuur zitten. Dit beeld raakt me omdat het gevoel van ‘samen’ opgeroepen wordt, van gezellig ontspannen samen zijn… Dit zijn aspecten die ook in mijn leven heel erg belangrijk zijn."
 • Sta stil bij relaties die je stimuleren.
  Het kan zijn dat je met bepaalde mensen een sterke verbondenheid voelt. Een vriend, een collega, een schrijver, iemand van tv… Je herkent iets van jezelf in de ander en je wordt er naartoe getrokken. De ander heeft eenzelfde manier van in het leven staan, dezelfde waarden, dezelfde interesses,…

  "Ik kijk elke keer verwonderd naar de documentairemaker van de natuurfilm. Zijn liefde voor de natuur, zijn bezorgdheid om het klimaat, zijn verwondering voor de dieren, daarin herken ik me."

Of koop het 'Groeiboek' van PRH

Deze tips helpen je bij het schrijven in je kwaliteitenboekje

 • Leg de lat niet te hoog. Je hoeft geen goede schrijver te zijn. Wat je schrijft, is enkel voor jezelf.
 • Schrijf in de ik-vorm.
 • Beschrijf in dit boekje enkel wat positief is in jezelf.
 • Herlees wat je geschreven hebt.
 • Benoem wat nieuw is of meer in het licht is gekomen.

Vorming om je kwaliteiten te leren kennen

Lees ook over de andere stappen om te kunnen zijn wie je bent

2. Jezelf waarderen

Je verbonden voelen met jezelf en jezelf waarderen om wie je écht bent: dat helpt je om jezelf te zijn tussen anderen.

Ravi roshan Ad Us32i0jc unsplash

3. Jezelf tonen zoals je bent

Kunnen zijn wie je bent tussen anderen, veronderstelt dat je je ook durft tonen met je kwaliteiten, je mening, je verlangens.

Foto limburg

4. Jezelf zijn én je verbinden met anderen

Het is mogelijk om jezelf te zijn en je daarbij toch aan te passen aan anderen. Meer nog: zijn wie je bent, houdt net in dat je je ook aanpast aan de ander.

Fallon michael ffeiz QY Kpe4 unsplash