Bewustzijn, een troef voor een voller leven

Geschreven door  Greet Balemans
Geplaatst op do 10 februari '22
B6215ce2 e1d4 2b8a 2d17 1e06ff6ad196
Toen ik vele jaren geleden de cursus ‘Wie ben ik?’ volgde, betekende de ontdekking van mijn wezen een openbaring. Tot dan toe was ik me er niet bewust van dat ik dit had. Ik had er geen voeling mee, toch niet bewust, en had al helemaal geen besef van de kracht en het belang van deze positieve kern in mij om dichter bij mezelf te leven.

Zo was ik me er toen bijvoorbeeld niet bewust van dat er diep in mij een coach leeft. Ik ontdekte dat aspect van mezelf naarmate mijn bewustzijn over mezelf evolueerde.
Ons wezen – die heel persoonlijke en positieve eigenheid in ieder van ons - leeft en ontluikt voortdurend, ook als we ons er niet bewust van zijn.
Sommige mensen leven, zoals ik gedurende vele jaren, zonder zich bewust te zijn van deze krachtige dimensie in zichzelf, met het gevoel niet te weten wie ze zijn, geen persoonlijk referentiekader te hebben, met het gevoel niet of weinig te bestaan, geen persoonlijkheid te hebben, een voortdurende leegte in zichzelf te ervaren.”
Greet - PRH-coach

PRH heeft een positieve mensvisie: ‘in wezen’ zijn we allemaal positief. Die positieve en dynamische kern vol mogelijkheden wordt bij PRH het wezen genoemd. Deze wezenlijke eigenheid is het belangrijkste onderdeel van de persoonlijkheid. De PRH-vorming helpt deze wezenlijke identiteit kennen en ontplooien. Naast het wezen hebben we ook verstandelijke vermogens, ons denken en willen, het ik-zelf. Ook het gevoel is een onderdeel van onze persoonlijkheid en kent een eigen dynamiek. Er is het lichaam, met eigen mogelijkheden en grenzen. En tenslotte spreken we van het diepe geweten, dat te vergelijken is met een innerlijk kompas.

Onze bewustwording kan gelukkig evolueren. Dat heb ik zelf ervaren, dat ervaar ik nog dagelijks en ik merk het ook bij de mensen rond mij.

Groeien in bewust zijn

Zelfontdekking, bewust stilvallen bij wat er in je leeft, kan de bewustwording over jezelf verruimen en verdiepen. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld meer bewust worden van onze unieke eigenschappen, of van ideaalbeelden die onbewust van invloed zijn. Misschien vergelijk jij je onbewust met anderen of breek je jezelf af. Deze patronen kunnen meer en meer aan het licht komen, we kunnen ze naar de oppervlakte van ons bewustzijn halen als we ervoor openstaan. In PRH spreken we van de basishouding van openheid op je innerlijke wereld.

“De goedkeuring om te zijn wie ik in wezen ben kreeg ik niet van mijn vader. Die goedkeuring heb ik nog heel lang onbewust gezocht bij mijn partner. Door mijn groei ben ik me er bewust van geworden dat die goedkeuring in mijn wezen al aanwezig is. Dat besef heeft ertoe geleid dat ik het niet meer buiten mezelf zoek. Oef, wat een opluchting!”
Katrien - Deelnemer
"Dingen komen diep binnen bij mij en blijven lang zitten. Geregeld geraakte ik uit balans omdat ik mijn gevoel de leiding gaf. Ik paste me aan om spanningen te vermijden, om niemand tot last te zijn, om anderen te behagen, om niet afgewezen te worden. Een wezenlijk deel van mezelf liet ik niet bestaan. Ik vervreemdde van mezelf. Ik kon niets meer voelen, kreeg amper een hap door mijn keel. Door de PRH-vorming ben ik me terug bewust geworden van wie ik eigenlijk van nature ben. Ik voelde mijn levenslust en eetlust terugkomen. Ik heb geleerd mijn behoeften, grenzen en capaciteiten te onderscheiden. Daardoor kan ik mezelf beter uiten en durf ik meer mezelf te zijn. Doordat ik dichter bij mezelf kan blijven, projecteer ik minder van mezelf als ik naar anderen luister."
Lieve - Deelnemer
D0048be3 a618 59aa 2fed 072647e637f4

En wat met het onbewuste?

In de benadering van PRH spreekt men van een onbewust deel op alle niveaus van onze persoonlijkheid. In ons gevoel kan bijvoorbeeld verdrongen pijn zitten waar we ons nog niet bewust van zijn; in ons wezen zitten tal van mogelijkheden waar we ons meer bewust van kunnen worden naargelang we evolueren, enzoverder.
Persoonlijke groei houdt onder meer in dat we meer en meer besef krijgen van de onbewuste stukjes in ons. Bovendien kunnen we de natuurlijke aanleg tot zelfanalyse waarmee we allemaal zijn uitgerust, aanscherpen en verfijnen. Die maakt het ons mogelijk de grenzen van het onbewuste terug te dringen.

We mogen ervan uitgaan dat er een onbewust stuk zit in elke instantie van de persoon. Wellicht draag je krachtige natuurlijke hulpbronnen in je waar je je misschien nog niet bewust van bent. Naarmate je een proces gaat van zelfontdekking en persoonlijke groei, en je je meer en meer opent voor wat er zich binnen in je afspeelt, kunnen er capaciteiten van jezelf ontluiken waarvan je niet wist dat je ze had. Je kan dus actief meewerken aan het vergroten van het bewustzijn over jezelf.

Ook je cerebrale deel – je denken en je willen - bevat onbekende elementen waar je je meer bewust van kan worden naarmate je je daarnaar richt en verlangt ze meer naar het oppervlak van je bewustzijn te halen. Zo kan je je bijvoorbeeld meer bewust worden van hinderlijke gedachten die je groei belemmeren. Of je kan je er meer bewust van worden dat je je gedachten kan bijsturen. Je kan je meer bewust worden van je neiging om je te vergelijken met anderen en jezelf dan minder te voelen. Je kan je meer bewust worden van het beeld dat je hebt over jezelf.

Je kan je ook meer en meer bewust worden van de behoeften en de grenzen van je lichaam. Of je kan je stap voor stap meer bewust worden van diep verdrongen sporen uit je verleden die zich in jouw gevoel genesteld hebben, en die misschien jouw doen en laten vandaag de dag nog beïnvloeden.
De PRH-vorming helpt om die grenzen van dat onbewuste te verleggen, en meer en meer naar het bewustzijn te halen. Wanneer je je bewust bent van iets, hetzij van het positieve van jezelf, hetzij van iets hinderlijks in jezelf, dan kan je erop inspelen, dan kan je er iets mee doen: het positieve kan je in het licht zetten en versterken; de negatieve patronen kan je leren afbouwen.

Bewust-zijn, niet enkel een kwestie van je verstand

We zouden kunnen zeggen dat bewustzijn op zich een beweging is die zich afspeelt op het niveau van het verstand. Maar misschien is bewustzijn meer. Want wéét hebben van je wezenlijke krachten, betekent nog niet dat je er ook voeling mee hebt en je vanuit je natuurlijke krachten spreekt en handelt. Zo kan je misschien een hele lijst opsommen van je positieve aspecten, terwijl je je in jouw dagelijks leven blijft afbreken en minimaliseren.

We zouden kunnen zeggen dat bewustzijn op gang gebracht wordt in ons verstand. In ieder geval is het zo dat ons verstand iets oppikt, zich (meer) bewust wordt van iets dat we voordien nog niet wisten. Maar bewustwording kan ook gewekt en versterkt worden door een intuïtie, een diep weten, een plotse flits dat in ons bewustzijn dringt en ons iets duidelijk maakt.

Het nut van bewustwording

Je zou je kunnen afvragen wat nu het ‘nut’ is van meer bewustwording. Dat is een interessante vraag.
Je meer bewust zijn van jezelf, van wat er in je omgaat, wringt, aandacht vraagt, wil ontluiken, helpt om meer jezelf te zijn. Je bewust zijn van jezelf, helpt om tot meer innerlijke samenhang te komen. Om bewuste, doordachte, weloverwogen beslissingen te nemen.

Bewust leven maakt dat je het stuur van je leven zelf meer in handen neemt en zelf meer je richting bepaalt. Heel vaak brengt dat een beweging van bewuster leven op gang. Bewustere keuzes maken, het niet langer evident vinden dat je altijd automatisch “ja” zegt. Bewuster omgaan met tijd en geld en spullen. Bewuster genieten, bewuster eten, bewuster kopen, bewuster op reis gaan. Bewuster omgaan met de natuur, met mensen en relaties.

Naarmate je je meer bewust wordt van je positieve aspecten, je natuurlijke behoeften, naarmate je meer uit het onbewuste van jezelf haalt, sta je anders in het leven: (zelf)bewust, rechtop, aanstekelijk.

"Als ik zo stilsta, besef ik dat ik ben opgehouden me slachtoffer te voelen, ik kan meer zijn zoals ik ben zonder masker, en voel me wat vrijer tegenover de rollen en verwachtingen van anderen."
Filemon - Deelnemer

Pak je graag je groei grondiger aan?

Met een meerdaagse PRH-cursus ga je grondig aan de slag. Zo kom je tot echte en blijvende verandering.

Kalender meerdaagse cursussen