Gemengde gevoelens bij de start van 2023

Geschreven door  Erika De Crom
Geplaatst op vr 27 januari '23
Zonder titel 25 x 16 5 cm

Misschien ben jij 2023 begonnen met gemengde gevoelens door wat er allemaal gebeurt in de wereld? We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt. Bovenop de klimaatcrisis – die niet nieuw is maar wel urgenter blijkt dan ooit– kwam de coronacrisis. Die werd naadloos gevolgd door een oorlog op het Europese continent en de energiecrisis. Dit alles zorgt voor veel ellende, wereldwijd en bij ons.

Tegelijk bieden deze crisissen ook kansen op een versnelde transitie naar een wereld waar zorg voor het geheel en algemene menselijkheid voorrang krijgen. Om als maatschappij in die richting te evolueren hebben we vanalles nodig. Er moet veel bewegen op veel fronten tegelijk: in bedrijven en de privésfeer, op scholen en in jeugdwerk, in politiek en media, in de zorg, enzovoort. Gelukkig zetten veel organisaties zich hiervoor in.

Pexels brendon becker 6093108

Collectieve veerkracht en verbinding

Ook PRH zet alles op alles voor maatschappelijke evolutie. Want wat we in deze heftige tijden ook broodnodig hebben, is collectieve veerkracht. We hebben nood aan mensen die verandering aankunnen en aan mensen die hun talenten en energie mee inzetten voor die verandering. We ontdekken in onze cursussen waar jouw persoonlijke krachten zitten, wat voor jou zinvol is en hoe jij je mee kunt engageren, in jouw leven en op jouw maat.

Om maatschappelijke verandering te realiseren hebben we ook mensen nodig die zich met elkaar kunnen verbinden, ook met wie anders is. Wij geloven dat mensen veel liefde in zich dragen en beter kunnen leren omgaan met verschillen. Je kan het evenwicht vinden tussen authentiek jezelf zijn en je aanpassen ten behoeve van anderen en het grotere geheel. Je kunt leren hierrond assertief en toch verbindend te communiceren. Wij versterken dus in onze cursussen jouw relatie- en communicatiecapaciteiten en verbinden jou met je liefde voor de anderen.

Een plek, tijd en professionele begeleiding

PRH biedt jou de nodige plaats, tijd, een leermethode en professionele begeleiding om jou te versterken. Bij ons vind je inspiratie en vorming om als mens mee te bouwen aan een andere wereld, vanuit joúw specifieke kracht en verbonden met anderen. Je vindt tijdens onze vormingen alvast ook een plek waar ieder in zijn eigenheid gewaardeerd wordt, waar de waarde van diversiteit zichtbaar wordt en waar open en respectvolle communicatie vanzelfsprekend en haalbaar is.

Wij doen in 2023 met veel hoop en goede moed verder! Doe jij mee?

Blijven geloven in de mens, ook in tijden van crisis

Workshop binnen dit thema