Mijn ervaringen van transcendentie exploreren

Thomas kelley Jo H60 Fh Tp50 unsplash

Ervaringen van wat je overstijgt en de impact ervan op je groei

Iedereen maakt kleine en grote dingen mee die ons begrip te boven lijken te gaan. Die ervaringen kunnen je het gevoel geven dat ‘iets’ groter is dan jezelf. In deze cursus onderzoek je hoe jij dit ervaart. Dat geeft je leven een nieuwe dimensie.

Deze vorming is nu niet gepland. Hou mij op de hoogte wanneer ze opnieuw gepland wordt.

Inhoud

Ervaar jij soms dat iets jou overstijgt, bijvoorbeeld als je een intense gebeurtenis meemaakt in je leven? Iets dat groter is dan jezelf, verder gaat, nooit ophoudt? Dat noemen we een ervaring van transcendentie.

Het komt ook voor als je een wezenlijk aspect van jezelf ontdekt. Als je ontroerd bent door een relatie of in contact komt met je innerlijk kompas. Door die ervaring ontdek je dat er in jou een méér dan jezelf zit.

Ieder mens heeft de capaciteit om zulke ervaringen mee te maken. In deze cursus geef je bewust tijd en aandacht aan die transcendente dimensie, zodat ze sterker en ruimer kan worden en je kan verstevigen.

Marcos paulo prado Llr QF5 JFR Is unsplash

Welke thema’s komen aan bod?

  • ervaringen van transcendentie exploreren via fundamentele waarden en engagementen, confrontatie met moeilijke momenten, sociale en humanitaire waarden …
  • kenmerken van een authentieke transcendente ervaring
  • impact van mijn transcendente ervaringen op mijn persoon en op de richting die ik geef aan mijn leven
  • luisteren naar de oproepen van mijn transcendente ervaringen

Wat bereik je met deze cursus?

  • Je hebt een beter zicht op het verband tussen de psychische en spirituele dimensie in jezelf.
  • Je kan je ervaringen van transcendentie beter vatten.
  • Je hebt verkeerde beelden over transcendente ervaringen bijgesteld.
  • Je kan stappen zetten om in je dagelijks leven meer in contact te zijn met het transcendente in jou.

Op de hoogte blijven van nieuwe data voor deze vorming?

Vul je email in en wij houden je op de hoogte.