Doorbreken wat mijn groei tegenhoudt

Zhao chen D Xly ET k Znw unsplash

Een extra impuls voor je groei

Je werkt al een tijdje aan persoonlijke en relationele groei. Maar het is alsof eigen manieren van doen en zijn je groeiproces soms hinderen. Met deze cursus krijg je zicht op wat je groei blokkeert. Je ziet hoe je dat kan doorbreken en kan met hernieuwde dynamiek aan de slag.

Deze vorming is nu niet gepland. Hou mij op de hoogte wanneer ze opnieuw gepland wordt.

Inhoud

Deze cursus verscheen eerder onder de titel 'Doorbreken wat mijn groeiproces belemmert'.

Ben je al een tijdje onderweg met de PRH-vorming? Dan heb je wellicht genoten van de positieve invloed op je leven, van de vooruitgang die je ervaarde. Maar soms sputtert de motor en gaat het niet zo vlot als je zou willen. Blijf je op dezelfde grenzen botsen? Dan is deze cursus een aanrader!

We brengen het verloop van je groeiproces in kaart. Je ziet welke weg je al aflegde en wat je verdere groeikansen zijn. Je bekijkt de struikelblokken op je weg. Wat remt je af? Wat laat een onvoldaan gevoel of onbehagen na? Wat en wie kan je helpen om hindernissen te overwinnen? Je staat ook stil bij je kracht en stevigheid. Je leert je grenzen zien en aanvaarden. Ook kijk je naar haalbare groeistappen in de nabije toekomst. Dat stimuleert je om bewust, vastberaden en met de juiste hulpmiddelen te blijven investeren in je groeiproces.

Voorkennis

Je hebt twee meerdaagse PRH-cursussen gevolgd:

doorbreken groeiproces

Welke thema’s komen aan bod?

 • Nagaan wat nu het belangrijkste is in je groeiproces, bijvoorbeeld pijn verwerken, het juist functioneren ontwikkelen of herstellen ...
 • Hoe hindernissen overwinnen op de verschillende assen van je groeiproces:
  • de as van versteviging van wie je ten diepste bent
  • de as van heropvoeding van belemmerende patronen
  • de as van zorg voor je gevoelswereld
 • Geschikte hulpmiddelen kiezen.

Wat bereik je met deze cursus?

 • Je kan observeren wat goed en minder goed gaat in je groeiproces.
 • Je beseft welke remmingen en hindernissen kunnen optreden als je aan je groei werkt.
 • Je hebt middelen in handen om hindernissen in je groeiproces te overwinnen.
 • Je kan je groeiproces bijsturen en versnellen.

Op de hoogte blijven van nieuwe data voor deze vorming?

Vul je email in en wij houden je op de hoogte.

Reviews

Deze cursus bevat gerichte vragen en een helpend schema, die me deden kijken naar wat me vandaag belemmert om in een volgende fase te stappen van mijn groei als mens. Dat is voor mij tegelijk een verhelderende steun en een ontnuchterende confrontatie. Ik kijk uit naar wat dit teweeg zal brengen in de komende periode.

Edo

Zelfs het werken aan belemmeringen wordt vanuit het positieve benaderd. Waar sta je en waar is nog groei mogelijk? Het is steeds weer deugddoend om te werken aan je groei.

Claire