Een Ode aan Will Ferdy: Voorvechter van Liefde en Diversiteit

Geschreven door  Greet Balemans
Geplaatst op do 16 mei '24
genderidentiteit, homorechten

Enkele jaren geleden is Will Ferdy overleden. Een icoon van de Vlaamse muziek is niet meer. Zo herinner ik me hem vooral: als een Bekende Vlaming die Vlaamse liedjes schreef en zong, die niet meteen mijn genre zijn. Wat ik niet wist, was dat Will Ferdy op nog een ander vlak een icoon bleek te zijn: hij was één van de eerste artiesten in Vlaanderen die ervoor uitkwam dat hij op mannen viel.

Dat moet in de vroege jaren 70 geweest zijn. Een tijd, waarin er helemaal nog geen sprake was van een LGBTI+* - gemeenschap; of waarin er hoegenaamd geen openheid bestond op mannen die op mannen vielen of vrouwen die zich tot andere vrouwen aangetrokken voelen. Laat staan de ruimere seksuele en genderdiversiteit die er bestaat. Ze moesten het verbergen, dit essentieel deel van zichzelf konden ze niet in de openbaarheid tonen en beleven.

Will Ferdy schreef ooit een prachtig lied over een vrouw die hij zogezegd beminde, maar eigenlijk stond die vrouw symbool voor een man die hij hartstochtelijk liefhad. Hij kon dat nummer destijds enkel uitbrengen en verkocht krijgen, als het over de liefde voor een vrouw zou gaan.

Bij zijn overlijden getuigden heel wat mensen uit de LGBTI+-gemeenschap dat Will Ferdy voor hen een held was. Hij had hen voorgeleefd om hun seksuele identiteit te erkennen en te omarmen. Door geleidelijk aan zijn geaardheid te accepteren en ermee naar buiten te komen, is en was Will Ferdy voor vele generaties homo’s en lesbiennes een voorbeeld.

Vandaag zou Will Ferdy zich misschien omdraaien in zijn graf… Mensen uit de LGBTI+ gemeenschap worden nog steeds geconfronteerd met geweld en discriminatie. Zeer verontrustend zijn de wereldwijde toename van haatcampagnes en de goedkeuring van wetten die homoseksualiteit in verschillende delen van de wereld strafbaar stellen. Homopropaganda (het 'promoten' van niet-traditionele relaties) was al langer strafbaar in onder meer Rusland. Als men jongeren voldoende afschermt van holebi-propaganda, belet je dat ze ooit homo worden, wil men je in Rusland doen geloven. Volgens een rapport van Amnesty International uit 2019 worden holebi’s in Tsjetsjenië onderdrukt, gefolterd en mishandeld. In 65 landen is homoseksualiteit strafbaar. In onder meer Iran, Qatar, Jemen, Saoedi-Arabië, Nigeria staat de doodstraf op homoseksualiteit.

Uit een recente studie van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkt dat in België 1 op de 7 LGBTI+-personen in de voorbije 5 jaar te maken kreeg met geweld. Meer dan de helft van de Belgische LGBTI+-ers vermijdt het bewust om met de partner hand in hand over straat te lopen. Ondanks het feit dat in 2000 in België een wet werd aangenomen die het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht, mogelijk maakt, is er volgens staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy nog veel werk nodig om gelijke rechten en vrijheden te garanderen voor LGBTI+-personen.

Will Ferdy wilde alleen zichzelf zijn, als zanger, als artiest, als mens, niet meer en niet minder dan dat. Hij kon enkel tot zijn recht komen, met en dankzij zijn homoseksualiteit.

Het doet me denken aan woorden van André Rochais, grondlegger van PRH – Persoonlijkheid en Relaties, woorden die vrij vertaald klinken als volgt:

“Ja, elke man, elke vrouw,
elke groep en elke gemeenschap
slaapt op schatten,
Op bronnen vol energie,
Op een vulkaan van creativiteit,
op ongelooflijke reserves aan echte liefde.
Alles is aanwezig, in de ondergrond van de Mensheid,
in die innerlijke ondergrond van personen op deze planeet,
alles is aanwezig om een meer menselijke wereld te bouwen.”

(A. Rochais)

Laten we hopen en ervoor ijveren dat er in alle landen wereldwijd Will Ferdy’s opstaan, mensen die verlangen zichzelf te zijn, trouw aan hun identiteit en geaardheid, en in alle vrijheid en veiligheid hun plek kunnen innemen in de samenleving.

Greet, PRH-vrijwilliger


Bronnen:

* LGBTI+: Dit is een letterwoord om seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit aan te duiden. L= lesbisch, G= gay (homo), B= bi+, T= trans(gender), I= intersekse.