workshop 3 dagdelen

Zorg dragen voor mijn vriendschapsrelaties

Voorstellingstekst publiek

Contacten zijn belangrijk in ons leven. Het ligt in onze natuur om relaties te willen aangaan met anderen. Op een ‘gezonde’ manier relaties uitbouwen betekent niet dat we ons aan anderen vastklampen en er helemaal afhankelijk van zijn. Bouwen aan vriendschap is ook bouwen aan de relatie met jezelf. Pas als je je eigen vriend kunt zijn, ben je in staat om in alle vrijheid met de ander in relatie te staan. In deze cursus leer je hoe je dit alles stap voor stap kunt realiseren.

Doelstellingen

 • de deelnemers worden zich bewust van het belang een goede vriend te zijn voor zichzelf en van de capaciteiten in zichzelf die ze daartoe kunnen aanspreken.
 • de deelnemers krijgen zicht op wat hen hindert om een goede vriend te zijn voor zichzelf.
 • de deelnemers worden zich meer bewust van wat ze in huis hebben om een vriendschap goed te beleven.
 • de deelnemers worden zich bewust van bepaalde grenzen die hen hinderen in hun vriendschapsrelaties.
 • de deelnemers worden er zich van bewust dat er veel soorten vriendschap bestaan en dat iedere vriendschap iets positiefs kan bijdragen aan hun groei.

Methode

Deze workshop wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:

 • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
 • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
 • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
 • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
 • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.

Doelgroep

algemeen publiek

Aantal deelnemers

6 – 14

Duur

9 uur | 3 sessies van 3 uur

Deze workshop duurt 9 uur en wordt best gespreid over 3 sessies (bv. drie weken na elkaar).

Praktisch

 • zaalopstelling met tafels en stoelen in een U-vorm of cirkel.
 • een flip-over
 • kan ook online

Meer info