Authentiek contact leren leggen

authentiek contact leren leggen
workshop 1 dagdeel

Mijn dagelijkse ontmoetingen anders beleven

Voorstellingstekst publiek

Ervaar jij heel wat ontmoetingen als moeilijk of niet helemaal ‘echt’? Heb je beelden over jezelf, beelden over de ander, zenuwen, onzekerheid, te hoge verwachtingen, … ?

Het zijn mogelijke stoorzenders die je hinderen in je dagelijkse contacten en die echt ontmoeten in de weg staan.

Deze workshop biedt je een aanzet tot anders en authentieker contact leggen.

Zonder titel 25 x 16 7 cm 7

Methode

Deze workshop wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:

  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.

Doelgroep

algemeen publiek

Aantal deelnemers

6 - 25

Duur

2 uur | 1 sessie van 2 uur

Praktisch

  • een stoel per deelnemer
  • een flip-over
  • kan ook online

Meer info