Assertiviteit anders
workshop 3 dagdelen

Bestaan in relatie tot een ander

Voorstellingstekst publiek

Assertief kunnen zijn wanneer dat nodig is. Dit is de wens en het verlangen van velen, maar het realiseren is veel moeilijker! Soms zeg je iets te bruut. Soms laat je te zwak zien wat je wilt of waar je grenzen zijn. Hoe leer je evenwichtig bestaan tegenover een baas of een buur die je overdondert? Hoe leer je je zo uitdrukken dat mensen je duidelijk verstaan? Hoe leer je ook dingen 'zeggen' met je lichaam? In deze workshop worden zeven bouwstenen aangeboden om te leren assertief en zelfverzekerd naar voor te komen.

Doelstellingen

 • De deelnemers worden zich meer bewust van hun eigen waarde.
 • De deelnemers onderzoeken de valkuilen die hen belemmeren om assertief te zijn.
 • De deelnemers krijgen bouwstenen en tips om in hun dagelijks leven beter op te komen voor zichzelf.
 • De deelnemers leren hierbij ook respectvol te blijven naar de ander.

Methode

Deze workshop wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:

 • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
 • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
 • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
 • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
 • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.

Doelgroep

algemeen publiek

Aantal deelnemers

6 - 14

Duur

9 uur | 3 sessies van 3 uur

Deze workshop duurt 9 uur en wordt best gespreid over 3 sessies (bv. drie weken na elkaar).

Praktisch

 • voor elke deelnemer een stoel
 • voldoende ruimte voor interactieve oefeningen
 • een flip-over

Meer info