Aanvaarden, een proces van vallen en opstaan

Aanvaarden, een proces van vallen en opstaan Vince fleming Vmr8b GUR Exo unsplash
workshop 1 dagdeel

Voorstellingstekst publiek

‘Aanvaarden … een proces van vallen en opstaan’ Wat betekent eigenlijk ‘aanvaarden’?

Wanneer kan ik zeggen dat ik iets aanvaard heb? In deze workshop gaan we concreet aan de slag met het thema ‘aanvaarden’. Vanuit onze eigen levenservaring staan we enerzijds stil bij datgene dat we zouden willen aanvaarden, maar nog niet kunnen.

We zoeken naar het stapje voor nu dat we al wel kunnen aanvaarden. Anderzijds zoeken we aan de hand van een creatieve oefening verbinding met onze krachten. Die kunnen we namelijk inzetten om tot aanvaarding te komen.

Doelstellingen

 • De deelnemers zien in dat aanvaarden een proces is.
 • Deelnemers staan stil bij de vraag wat ze vandaag nog niet kunnen aanvaarden, en bij welk stapje ze wel al kunnen aanvaarden.
 • De deelnemers staan stil bij hun innerlijke krachten en bij hulpmiddelen die ze kunnen aanspreken bij het aanvaarden.
 • De deelnemers verbinden zich tekenend met hun innerlijke krachten.

Methode

Deze workshop wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:

 • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
 • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
 • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
 • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
 • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
 • tekenen om iets nieuws over jezelf te leren.

Doelgroep

 • algemeen publiek
 • langdurig zieken

Aantal deelnemers

6 - 14

Duur

3 uur | 1 sessie van 3 uur

Praktisch

 • zaalopstelling met tafels en stoelen in een U-vorm of cirkel.
 • een flip-over
 • kan ook online

Meer info