I Stock 1254290295

Sleutels voor efficiëntie, creativiteit en zinvolle interactie op je werk

Van je werk een plek maken waar je het beste van jezelf kan geven, samen met je collega’s? Dat is mogelijk. Ontdek in deze cursus wat er zoal speelt tussen mensen op de werkvloer en hoe dat anders kan. Maak van je job een plek met meer efficiëntie, creativiteit en fijne samenwerking.

Deze vorming is nu niet gepland. Hou mij op de hoogte wanneer ze opnieuw gepland wordt.

Inhoud

Je wil je goed voelen in je job. Je wil voldoening halen uit je werk en fijn samenwerken met je collega’s. Een aantal dingen in je job bijsturen ook, en jezelf alle ontplooiingskansen geven. In deze cursus bekijken we hoe jij je werksituatie ervaart, zodat je klaarheid krijgt over wat je beleeft. Wat heb jij nodig om je goed te voelen in je job?

Je leert beter omgaan met de aspiraties en behoeften van je collega’s en leert hen en jezelf beter begrijpen. Je ziet juister wat goed en minder goed gaat doordat je inzicht krijgt in ieders verantwoordelijkheid. Wat zich afspeelt tussen collega’s onderling of tussen leidinggevenden en ondergeschikten, wordt duidelijker. Je leert ook beter omgaan met de waarden en cultuur van je organisatie. Meer inzicht in beïnvloeding, macht, spanningen en conflicten helpen je verder op weg.

Meer voldoening halen uit je werk i Stock 1227064104

Welke thema's komen aan bod?

1. Wat speelt er tussen mensen op de werkvloer? Om dat beter te begrijpen, krijg je 5 leessleutels mee om je ervaringen te benoemen:

 • je eigen aspiraties en behoeften: wat wil je geven en wat wil je ontvangen?
 • de mate waarin jij je kan verbinden met de missie en waarden van je organisatie
 • de manier waarop binnen je organisatie macht en invloed wordt gehanteerd
 • spanningen en eventuele conflicten op je werk
 • evenwicht tussen de belangen van je werk en je privéleven

2. Hoe jezelf zijn en je organisatie vooruit helpen?

 • jouw plaats leren innemen
 • je juist engageren binnen jouw verantwoordelijkheden
 • een evenwicht vinden tussen opkomen voor jezelf en je aanpassen
 • spanningen en conflicten in handen nemen

Wat bereik je met deze cursus?

 • Je hebt meer inzicht in wat je beleeft op je werk.
 • Je neemt vijf leessleutels mee om beter te begrijpen wat er speelt tussen mensen op de werkvloer.
 • Je hebt middelen op zak om meer jezelf te zijn én mee te helpen aan het succes van je organisatie.
 • Je gaat naar huis met een actieplan op basis van wat je ontdekte tijdens de cursus.

Op de hoogte blijven van nieuwe data voor deze vorming?

Vul je email in en wij houden je op de hoogte.