I Stock 823386560

Alle bijeenkomsten van deze vorming staan in het teken van kiezen én van groeien. Zodat je steeds meer wordt wie je écht bent.

Deze vorming is nu niet gepland. Hou mij op de hoogte wanneer ze opnieuw gepland wordt.

Inhoud

Groeien en daar ook bewust voor kiezen, dat is waar deze begeleidingsgroep je bij helpt.

Je kunt kiezen

 • om te luisteren, om te spreken
 • met welke mensen je omgaat
 • waarvoor je tijd maakt en waarvoor niet of minder
 • voor wat nu belangrijk is voor je groei

Je raakt op weg om hier in het dagelijks leven ook echt voor te kiezen. Zo word je innerlijk steviger en krijg je het gevoel steeds meer jezelf te zijn.

Round grey and black compass 1736222 2022 04 12 120250 dwml

Voorkennis

Je hebt minstens één meerdaagse cursus van PRH gevolgd.

Welke thema's komen aan bod?

 • Welke keuzes in je leven hebben je al doen groeien?
 • Hoe kunnen je manier van spreken en luisteren je groei stimuleren?
 • Hoe stimuleren anderen je groei?
 • Hoe kun je jouw eigenheid nog meer ontplooien?
 • Kun je kiezen om tijd vrij te maken voor je persoonlijke groei?

Wat bereik je met deze vorming?

 • Je integreert hoe je in je leven al gekozen hebt voor groei.
 • Je bent je meer bewust van relaties die levenwekkend zijn.
 • Je ziet welke aspecten van jezelf een fundament vormen voor je ontwikkeling.
 • Je bent gemotiveerd en vastberaden om je in te zetten voor je groeiproces.

Op de hoogte blijven van nieuwe data voor deze vorming?

Vul je email in en wij houden je op de hoogte.

Reviews

Deze navorming gespreid over een langere periode heeft me goed gedaan. Hier lang genoeg bij te hebben kunnen stilstaan om dingen de tijd te geven te laten rijpen, maakt dat ik hier daadwerkelijk de vruchten van kan plukken. De manier van werken tijdens de samenkomsten heeft me hier ook bij geholpen, maw de afwisseling van hulpmiddelen om naar mezelf te kijken, zoals o.a creatieve middelen met een schriftelijke analyse als integratie van hetgeen ik ontdekte.

Tenslotte...., dit proces van gestadige groei, samen met anderen in groep te hebben kunnen doormaken, en onder deskundige begeleiding, heb ik als een sterke en respectvolle stimulans ervaren.

Sabine

In deze navorming leerde ik 'bewust kiezen' en 'beslissen' vanuit een ont-dekt zelfwaardegevoel en besef. Mezelf fier voelen over eigen inzet en betrokkenheid, meer focussen op het positieve en waardevolle in situaties i.a.w. meer echt mens worden in een mensengemeenschap of.... met kleine stapjes nog willen en kunnen groeien als 87 jarige. TOF.

Thomas Jan