Groeibevorderend omgaan met overreacties en hun gevolgen

Nathan dumlao r WJ2 Rth M gc unsplash

Je doet jezelf en anderen soms pijn als gevolg van terugkerende overreacties. Die overreacties lijken wel sterker dan jezelf. Toch kan je evolueren en die momenten anders aanpakken.

Deze vorming is nu niet gepland. Hou mij op de hoogte wanneer ze opnieuw gepland wordt.

Inhoud

Je stelt vast dat je in bepaalde situaties of tegenover bepaalde personen op een overdreven manier reageert. Je herkent jezelf dan bijna niet meer. Zo wil je niet zijn en toch overkomt het je telkens weer. Hoe kan je dat functioneren stopzetten, hoe krijg je er macht over?

In deze vorming leer je het verband zien tussen bepaalde reacties of negatieve manieren van functioneren en moeilijke ervaringen uit je verleden. Je krijgt ook concrete handvatten mee om er mild en toch vastberaden mee om te gaan. Zo kom je tot een evenwichtiger en harmonischer functioneren.

Intricate explorer ndma Gs Ir6 E4 unsplash

Voorkennis

Je hebt de cursussen Wie ben ik? en Leven vanuit innerlijke balans gevolgd.

Welke thema's komen aan bod?

  • Je overreacties en de gevolgen ervan op je dagelijks leven
  • Overreacties en je groei
  • Groeibevorderend omgaan met je disfunctioneren
  • Leren omgaan met verkeerde mechanismen
  • De zorg voor je positieve eigenheid opnemen

Wat bereik je met deze vorming?

  • Je begrijpt wat bedoeld wordt met terugkerende overreacties en verschillende vormen van verkeerd functioneren.
  • Je kan stapsgewijs je overreacties in handen nemen en je disharmonisch functioneren bijsturen.
  • Je herkent de invloed van pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden op je leven vandaag.
  • Je omarmt wezenlijke capaciteiten die zich toch konden ontplooien ondanks je pijnlijke geschiedenis en je laat ze op een evenwichtige manier tot hun recht komen.

Op de hoogte blijven van nieuwe data voor deze vorming?

Vul je email in en wij houden je op de hoogte.

Reviews

Heel wat inzichten en praktisch bruikbare tools geleerd om met overreacties aan de slag te gaan. Een aanrader!

Anna

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken sta je cookies toe onder voorwaarden zoals beschreven in onze Cookie policy.