Mekaar graag zien en mekaar vrij laten

Geplaatst op za 01 december '18
Ontwerp zonder titel 10
Jos en Martha leerden elkaar 50 jaar geleden kennen. Samen gingen ze een intense weg van persoonlijke groei en engagement in PRH. Door dik en dun hebben ze ondervonden wat het betekent 'mekaar graag te zien en mekaar vrij te laten'. We vroegen hen wat er spontaan naar boven komt bij deze woorden.
Die innerlijke aantrekking negeren zou echt zonde zijn geweest.
Jos

Jos: "Dit soort 'graag zien' heb ik nooit zelf in gang gezet. Het gebeurde aan mij, op een dag, een halve eeuw geleden. Die mysterieuze aantrekking begon zich buiten mijn wil om te manifesteren toen ik Martha ontmoette en gelukkig heb ik mij daar door laten leiden. Die innerlijke aantrekking negeren zou echt zonde zijn geweest. Drie rode draden zie ik: leren samenleven met mekaar, kinderen helpen mens worden en je drive leren volgen."

Martha: “Mekaar graag zien en vrij laten is eigenlijk de samenvatting van heel de weg die je als koppel gaat. Het is de groei die je samen aflegt in vrij laten, in mekaar respecteren, in het blijven graag zien van de partner die evolueert.”

Jos: “En wat betekent vrijheid binnen de koppelrelatie? Betekent het dat je altijd je goesting moet kunnen doen? Dat je alles moet meegemaakt en ervaren hebben? Ik heb de indruk dat ‘vrijheid’ tegenwoordig zo wordt verstaan. Zelf heb ik nooit van mijn persoonlijke vrijheid moeten inboeten binnen onze relatie. Martha heeft mij altijd vrij gelaten om te blijven voetballen bijvoorbeeld. Zo was er een periode waarin zij de zorg droeg voor ons gezin terwijl ik overleefde in mijn voetbal.”

Martha: “Vrijheid betekent voor mij onze diepste waarden als eerlijkheid, eenvoud, echtheid delen met elkaar. Vrijheid is voor mij ook leren leven met elkaars verschillend zijn.”

Een valstrik was het verliefd worden op iemand anders en er gevoelsmatig in meegezogen worden.

Welke mogelijke valstrikken kunnen er volgens jullie opduiken in dit leerproces van mekaar graag zien en mekaar ook wat vrijheid geven?

Jos: “Bij mij kwamen mijn valstrikken voort uit mijn geschiedenis. Mijn overdreven patriarchale reacties moest ik leren ombuigen tot 'bestaan met respect voor de ander.' Deze weg heb ik leren gaan dankzij Martha. Zij kon mij ontvangen met mijn pijn waardoor mijn hardheid kon smelten. En uiteraard was ook persoonlijk werk en hulp van PRH-begeleiders hierbij onontbeerlijk.”

Martha: “In het begin wilden we alles samen doen, versmolten we, dachten we dat we niet zonder de ander konden, terwijl we tegelijk aanvoelden dat we onze levensweg samen verder wilden gaan en elkaar aanvulden. Maar fusie hoeft niet direct te verdwijnen. Als je dat abrupt uit elkaar trekt, dan breekt het tere weefsel. Uit de fusie loskomen gebeurt best geleidelijk aan en met veel zorg.
Een andere valstrik was het verliefd worden op iemand anders en er gevoelsmatig in meegezogen worden. Je denken dat er helemaal in meegaat. Dit gebeurde op momenten dat onze diepe band en alles wat we hadden opgebouwd, niet meer voelbaar was en wat op de achtergrond was geraakt. Gelukkig hadden wij hulpmiddelen en het verklarend systeem van PRH dat ons inzicht bijbracht over wat er gebeurde. Dankzij deze hulpmiddelen overwonnen we deze valstrik en konden we blijven kiezen voor elkaar. Dit zijn moeilijke periodes in de relatie waar je doorheen kunt geraken, en waarbij je kunt leren als koppel het moeilijke te dragen en te doorstaan zonder op de vlucht te gaan."

Ik heb moeten leren voelen wat ik wilde, ontdekken wie ik was.

Jos: “Ja, die valstrik van de transfer heb ik overwonnen. Inzicht verwerven in mijn beleving en in het fenomeen transfer was hierbij erg belangrijk. Ik heb leren aanvaarden dat ik het beleefde. Dat dit van mij geen slechte echtgenoot maakte. Dankzij deze inzichten leerde ik kiezen voor onze relatie; leerde ik ervoor kiezen niet in te gaan op de wirwar aan gevoelens die de transfer in mij losmaakte.”

Martha: “Een andere valstrik bij mij was me wegcijferen in de relatie. Dat was als mijn tweede natuur. Ik heb moeten leren voelen wat ik wilde, ontdekken wie ik was. Ik heb geleerd mij evenwaardig te voelen aan Jos. Door mijn eigenwaarde eerst in mezelf te vinden, kon ik groeien in gelijkwaardigheid in de relatie."

Martha
Schilderwerk van Martha

Wat is er vanuit jullie ervaring nodig om hier in vooruit te geraken?

Jos: De 'kracht van verbondenheid' tussen elkaar herkennen en erkennen. De ervaring van aantrekking, nabijheid, je thuis voelen bij mekaar … Dat besef is bij mij maar geleidelijk doorgedrongen, maar dàt geeft kracht om te kunnen kiezen voor 'dat mensverheffend, deugddoend pad' dat een duurzame partnerrelatie is.

Martha: “Voor elk van de partners lijkt het me heel belangrijk inzicht te hebben in wat je beleeft als je op valstrikken botst. Voor het koppel is het cruciaal aandacht te hebben voor de band die er is; er telkens opnieuw voor kiezen die band te verzorgen.”

Hoe beschrijven jullie je kracht als koppel?

Jos: “Voor mij is dat de kracht van verbondenheid. Die oorspronkelijke 'aantrekking' geeft nu toch al een halve eeuw richting aan mijn leven. En ik heb niet het gevoel dat ik aan vrijheid heb moeten inboeten. Er is een dankbaar besef dat 'iets in mij' in volle vrijheid kiest voor de voldoening om als koppel een bakermat te vormen. Een bakermat voor onze kinderen en kleinkinderen, voor anderen.“

Martha: “Onze kracht is dat we bleven zoeken wanneer we in een pijnlijke periode zaten; we gingen moeilijke dingen niet uit de weg. Wij kiezen telkens voor een weg die opbouwend is en zin geeft. En opnieuw: al de PRH-hulpmiddelen, de cursussen en de professionele PRH-begeleiding hebben ons hierbij geholpen.
Onze kracht is ook dat we hebben leren leven met het verschillend zijn, met het anders zijn van de andere
. En de ander verschillend laten zijn. Dat is een hele leerschool! Ik mag bijvoorbeeld niet verwachten dat Jos op dezelfde manier voelt of denkt als ik.”

We leven in een tijd waarin vele relaties onder druk staan en koppels uit elkaar gaan, of naast elkaar leven. Welke boodschap zouden jullie koppels van vandaag willen meegeven?

Jos: “In mijn achterhoofd houd ik een wijsheid van Will Tura die ik ooit hoorde zeggen hoe hij steunt op zijn Jennie en er slechts 5 minuten domheid nodig zijn om het geluk van zo’n relatie te vergooien. Als ik jongeren één simpele boodschap mag meegeven, is het deze: "Word mens, ontplooi je wezen en gun je daarbij de hulpmiddelen van PRH.”

Martha: “Neem tijd voor elkaar. Neem tijd om de relatie op te bouwen. Doorvoel wat de relatie voor jou betekent. Sta stil bij wat er groeit, bij wat zich aan het opbouwen is. Praat en deel hierover met je partner. Droom samen van jullie toekomst, en blijf met de voeten op de grond. Leer leven met het verschillend zijn van de ander. Doorsta de golven van afstand en verwijdering die zich in elke relatie voordoen. Het is een heel natuurlijke beweging, zoals bij de zee die zich terugtrekt en weer opkomt. Zoek altijd opnieuw weer toenadering tot elkaar. Weet dat hindernissen overwonnen kunnen worden, dankzij hulpmiddelen van PRH of met andere professionele hulp. Je hoeft niet alles te experimenteren of te ervaren om een zinvol leven en een zinvolle relatie op te bouwen. Onze levensweg liep over bergen en dalen. Juist daardoor plukken we nu samen de rijpe, lekkere vruchten van diepe levenskwaliteit en een intense intimiteit.”

Vorming rond dit thema