Zelfzorg voor ouders van een zorgenkind

J w E8cenv O Op HQ unsplash

Deze vorming is nu niet gepland. Bekijk de kalender met alle geplande lezingen en workshops.

Inhoud

Leven met een zorgenkind is een weg van vallen en opstaan. Een psychisch kwetsbaar kind vraagt ook om bijzondere zorg. Die toewijding is vaak een blijvend engagement voor de rest van je leven. Toch is het belangrijk om die zorg af te bakenen en je eigen noden en behoeftes niet uit het oog te verliezen.

De juiste zelfzorg toepassen, is niet altijd evident. Tijdens deze vorming leer je wat belangrijk is.

Gespreid over 3 sessies sta je stil bij:

  • Welke groei heb je als ouder al gemaakt?
  • Wat zijn je behoeften vandaag en wat wens je voor de toekomst?
  • Hoe ga je om met het aanvaarden van jouw situatie?

Je leert jezelf beter kennen, met aandacht voor wat jij nodig hebt en hoe jij verder kan. Zo groeit je vertrouwen. In deze workshop sta jij als ouder centraal. Vanuit de verbinding met jezelf vind je nieuwe kracht.

Mael balland O Inc G6j JRM unsplash