workshop 4 dagdelen

Met de stroom mee?

Voorstellingstekst publiek

In deze workshop ga je op zoek naar jouw kijk op de wereld, naar hoe je die kan laten evolueren. Je staat o.a. met behulp van creatieve middelen stil bij jouw eigenheid, jouw capaciteiten en bij wat jouw bijdrage kan zijn in de vooruitgang van de maatschappij. We werken in deze workshop enkele keren met creatieve middelen.

Methode

Deze workshop wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:

  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
  • tijdens deze cursus gaan de deelnemers ook creatief aan de slag met kranten, tijdschriften en creatief materiaal.

Doelgroep

algemeen publiek

Aantal deelnemers

6 – 14

Duur

12 uur | 2 sessie van 6 uur

Deze workshop duurt 12 uur en wordt best gespreid over 2 sessies (bv. twee weken na elkaar).

Praktisch

  • zaalopstelling met tafels en stoelen in een U-vorm of cirkel.
  • een flip-over
  • kan ook online

Meer info

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken sta je cookies toe onder voorwaarden zoals beschreven in onze Cookie policy.