Even tijd nemen voor je partnerrelatie

workshop 4 dagdelen

Samen kiezen voor verdieping en herbronning

Voorstellingstekst publiek

De vitaliteit en de authenticiteit van je relatie voeding geven. Halt houden om te zien en te doorzien wat je als partners verbindt en welke patronen/overtuigingen de weg naar elkaar versperren. Tijd om er voor elkaar te zijn en je batterijen op te laden. Je volgt deze workshop samen met je partner.

Doelstellingen

 • Deelnemers houden bewust halt in de drukte van het leven en richten zich als partners naar elkaar.
 • Deelnemers staan stil bij wat de relatie deugd doet.
 • Deelnemers brengen hun sterke en zwakke kanten in kaart en de terugkerende patronen die kunnen leiden tot conflicten.
 • Deelnemers krijgt handvatten om te leren omgaan met verschillen.

Methode

Deze workshop wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:

 • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
 • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
 • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
 • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
 • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.

Doelgroep

partners

Aantal deelnemers

6 – 14

Duur

12 uur | 2 sessies van 6 uur

Deze workshop duurt 12 uur en wordt best gespreid over 2 sessies (bv. twee weken na elkaar).

Praktisch

 • zaalopstelling met tafels en stoelen in een U-vorm of cirkel.
 • een flip-over
 • kan ook online

Meer info

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken sta je cookies toe onder voorwaarden zoals beschreven in onze Cookie policy.