Hilde De Paepe

Vaste vrijwilliger

hilde.depaepe@prh.be
"Ik zie graag mensen, als ik kan helpen dat mensen hun weg meer vinden in het leven en kan bijdragen tot een beetje meer geluk... graag. De vorming PRH ervaar ik zelf als een groot hulpmiddel hierbij, waar ik graag van getuig. Vandaar mijn engagement voor PRH daar waar ik kan."
Hilde
Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken sta je cookies toe onder voorwaarden zoals beschreven in onze Cookie policy.