U bent hier

Beschrijving
Deze cursus heeft als doel om je werksituatie zo ruim mogelijk te bekijken. Het is mogelijk om je goed te voelen op je werk en jezelf daarbij ontplooiingskansen te geven. Het is mogelijk om je samen met anderen collegiaal in te zetten voor de realisatie van een missie. Hiervoor is het belangrijk om jezelf en anderen beter te begrijpen, ieders aandeel zien in wat goed en minder goed gaat op het werk. Je kunt inzichten verwerven in processen die zich afspelen tussen collega's, tussen leidinggevenden en ondergeschikten. Je kunt leren beter om te gaan met de aspiraties en de behoeften van je collega's, met de waarden en de cultuur van je onderneming, met beïnvloeding, macht, spanningen en conflicten. Je leert ook op een realistische manier rekening houden met je eigen verwachtingen en met de eisen van het werk.
Doelstellingen
  • Je staat stil bij wat je beleeft op je werk.
  • Je krijgt vijf leessleutels om beter te begrijpen wat er zich afspeelt tussen mensen op de werkvloer.
  • Je krijgt middelen om meer jezelf te zijn en tegelijk mee te helpen aan het succes van je onderneming of organisatie.