Delen op facebook

Wekenlang isolement stelt ons voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we ons goed voelen? Hoe blijven we zinvol bezig? “Het komt er op aan nieuwe gewoonten en activiteiten te vinden die aansluiten bij wie je bent. Dat zit nu noodgedwongen in kleine dingen, zoals een praatje slaan met de buurvrouw of een idee op papier zetten”, stelt vormingswerker Jacqueline Hermans. “En soms moet er gewoon niks. Hang maar eens in de zetel, daar hoeft zelfs geen boek bij.”

‘Zelfzorg en zorg voor anderen in coronatijd.’ Zo heet de online cursus van vier dagdelen die PRH snel in elkaar wist te boksen en hij biedt antwoord op een collectieve behoefte. De behoefte aan zingeving, de strijd tegen verveling en angst. En er zijn ook andere aangepaste cursussen in het online aanbod, zoals de gratis workshop over ‘de moed om vol te houden’.

We moeten nu heel veel binnen zitten. Hoe komen we zinvol de dag door?
Jacqueline: “Ik denk dat we vooral moeten leren dat er eigenlijk niets ‘moet’. Het gaat om een goede balans vinden tussen zorg voor anderen en zelfzorg. Je hoeft echt niet de hele tijd zinvol te zijn of ‘bij te dragen aan de maatschappij’. Mensen zien hoe vrienden of kennissen in de zorgsector werken of de sfeer erin houden in hun buurtcomité of meedraaien bij de Voedselbank en voelen zich dan schuldig. Ze durven niet meer genieten van rustig in de tuin te zitten. Maar dat mag echt nog wel. Het is niet omdat je er nu tijd voor hebt, dat je per se die zolderkast moet leegmaken.”

We moeten ons dus niet schuldig voelen, da’s een hele opluchting. Hoe blijven we verder onszelf?
Jacqueline: “Je kunt op zoek gaan naar wat je binnen die nieuwe krijtlijnen toch voor jezelf en voor anderen kunt betekenen. Dat begint bij mild zijn en je erbij neerleggen dat het nu wat minder is, en eindigt bij op zoek gaan naar hoe je toch jezelf kan zijn. Dat kan snoeien zijn in de tuin of een berichtje sturen naar de buren, bijdragen aan de samenleving in verkleinde vorm.”
“Maar je mag ook gewoon aan jezelf denken en je toeleggen op wat jou nu gelukkig maakt, kleine activiteiten die er anders misschien niet van komen. Deze tijd biedt ook kansen. In de cursus sta je stil bij wat je wil en wie je bent en zoek je naar manieren om jezelf tot uiting te brengen. Da’s trouwens socialer dan je denkt. Als je jezelf bent, loop je de muren niet op. Da’s veel leuker voor je huisgenoten, zeker in dit isolement.”

We hebben tijd genoeg nu, maar niet altijd de energie. Velen hebben zorgen en angst.
Jacqueline: “Natuurlijk en dat is heel begrijpelijk. Het komt er nu op aan om je niet te laten meeslepen door die angst en bij de realiteit te blijven. Wat er morgen komt, weten we niet en niemand weet het. Het is daarom goed om je daar niet te veel op te focussen en intussen goed voor jezelf te zorgen. Breng structuur in je dag, ga op zoek naar wat je plezier brengt, zorg voor je lichaam en je voeding. Dan heb je een basis om onzekere tijden beter aan te kunnen.”
“En we moeten ook leren vertrouwen op de toekomst. Mensen zijn vindingrijk, dat zie je vandaag heel erg. Er komt veel creativiteit vrij in deze noodsituatie. Laat ons daar ook kracht uit halen en er blij verwonderd over zijn. Het geeft ook aan dat we altijd wel weer oplossingen zullen vinden in onzekere tijden. Die realiteitscheck moet je blijven maken. Met PRH doen we nu wat we ook buiten coronatijd doen: gevoelens erkennen en toelaten, maar ze ook weer tot de juiste proporties herleiden. We zien waar ze vandaan komen maar kijken ook naar wat de realiteit nog allemaal biedt.”

PRH organiseerde in korte tijd al veel online workshops en cursussen over het leven in coronatijd. Daar wordt massaal op ingeschreven. Hoe verklaar je dat?
Jacqueline: “Er is een behoefte aan psychische ondersteuning, mensen zoeken manieren om hiermee om te gaan. Ik merk ook dat ze heel veel kracht halen uit het gevoel van verbondenheid tijdens zo’n cursus. Het doet deugd om te zien dat we samen in hetzelfde schuitje zitten. Hoe we elkaar steunen in ervaringen en oplossingen doet zichtbaar deugd. Er is duidelijk nood aan.”

Workshop
DE MOED VINDEN OM VOL TE HOUDEN

“Volhouden is de boodschap.” Dat horen we in deze coronatijd elke dag. Nochtans is dat volhouden soms lastig. We zijn het geregeld beu en snakken naar een versoepeling van de maatregelen.  Tijdens deze online workshop staan we stil bij wat voor jou momenteel zwaar is om vol te houden. Verder trachten we te zien wat jou in deze periode toch ook moed geeft en wat mogelijk zelfs als winst aanvoelt voor je leven. Zo creëren we perspectief en wordt het volhouden draaglijker.

Webinar
VERGROOT JE VEERKRACHT

Op dit moment maken we samen geen makkelijke tijden door met deze coronacrisis. Daarnaast hebben we in ons leven allemaal wel eens te kampen met onverwachte, moeilijke gebeurtenissen. Een verlies, een afscheid, ziekte, burn-out ...

Moeilijke tijden kan je helaas niet vermijden, maar je kunt je er wel tegen wapenen. Dat kan door evenwichtig in je schoenen te staan, veerkracht te vinden in jezelf. Vanuit die kracht kan je veel aan.

Workshop
SAMEN ONDER ÉÉN DAK IN TIJDEN VAN CORONA

Samenwonen is op zich altijd al een uitdaging: voor koppels, voor gezinnen, voor iedereen die ervoor kiest om onder één dak samen te leven. Maar op dit moment vraagt het nog net iets meer...

Samenleven is een menselijk verlangen. We zijn van nature relationele, sociale wezens. In relatie leven met anderen maakt deel uit van ons DNA. En toch is het niet makkelijk: ieder heeft zijn behoeften, zijn verlangens, zijn gewoontes. Dat maakt dat samenleven en samenwonen vaak een leerproces is.

Op dit moment word je als koppel, als gezin, als samenhuizers, ... misschien verstoord in een evenwicht dat je gevonden had. Je wordt uitgedaagd om bewust te kiezen hoe je het samenleven nu aanpakt. Het is een hele uitdaging waar je veel uit kan leren en die je als persoon en als geheel kan doen groeien. Kom in deze online workshop ontdekken hoe!

Korte cursus – 3 sessies
KRACHT BOVEN EENZAAMHEID, OOK IN CORONATIJD

Eenzaamheid is een menselijk gevoel waar iedereen vroeg of laat wel eens mee te maken heeft. Het zou kunnen dat ook de huidige situatie jou bij momenten met een eenzaam gevoel achterlaat. Dit gevoel vreet energie en kan je veerkracht ondermijnen, veerkracht die je net nu nodig hebt.  
Gelukkig bestaat er een manier om met dit gevoel van eenzaamheid om te gaan en je veerkracht te versterken. In deze online cursus leer je stapsgewijs wat daarvoor nodig is. Het is een aanzet om kracht te vinden in jezelf om zo ook gevoelens van eenzaamheid te dragen.

Korte cursus – 3 sessies
KRACHTIG JEZELF ZIJN, OOK NU

Ook in deze periode staat je persoonlijke groei niet stil. Integendeel, de onverwachte en ongeziene veranderingen in je dagelijks leven dagen je nu uit om meer dan ooit jezelf te zijn. Heb je zin om jezelf beter te leren kennen? Om jezelf en anderen beter te begrijpen? Met deze online cursus sta je straks evenwichtiger in het leven, zowel in deze bijzondere tijd als daarna. Je begrijpt welke rol jouw capaciteiten, je denken, je gevoelens en je lichaam spelen in je persoonlijkheid. Zo vind je de kracht om meer jezelf te zijn.

 • Je krijgt zicht op hoe je als persoon in mekaar zit.
 • Je verkent het samenspel van jouw verstand, je gevoel, je lichaam, je capaciteiten.
 • Je ervaart hoe dit je helpt om meer jezelf te zijn, nu en ook als deze coronatijd voorbij is.

Korte cursus – 3 sessies
CONSTRUCTIEF OMGAAN MET WAT MOEILIJK IS,
NU EN NA CORONATIJD

Er komen op dit moment een heleboel moeilijkheden op ons af. Het vraagt nogal wat van een mens om daar constructief mee om te gaan. In deze online cursus leer je beter begrijpen wat in deze situatie voor jou moeilijk of zwaar is. Je leert je meer te verankeren in je kracht. Je krijgt sleutels aangereikt om beter zicht te krijgen op hoe je de moeilijkheden anders kan aanpakken. Dit helpt je nu – en ook na coronatijd – om evenwicht te brengen tussen je draaglast en je draagkracht.

 • Je krijgt een beter zicht op de moeilijkheden die je ervaart bij wat er nu allemaal op je afkomt.
 • Je ontdekt hoe je je natuurlijke sterkte kan aanspreken en hoe je erop kan steunen om je moeilijkheden aan te pakken.
 • Je krijgt concrete handvatten waar je ook na de cursus mee verder kunt werken

Korte cursus – 3 sessies
ERVAAR DE KRACHT VAN VOELEN

Gevoelens zijn er, of je dat nu wilt of niet. De huidige gebeurtenissen kunnen fel binnenkomen in jouw gevoel. Je kan je gevoelens misschien niet zomaar vanzelf begrijpen en een plaats geven. Sommige mensen voelen zich overspoeld. Anderen hebben net het gevoel dat ze ‘verharden’ om sterk te zijn.  
Ook jij zoekt je weg met al die deining in je gevoel. Je kunt zo met je gevoelens leren omgaan dat ze – zowel nu als na coronatijd – een kracht worden voor jezelf en in relatie met anderen. Deze online cursus helpt je daarin concreet op weg.

 • Je gaat op verkenning in je gevoelswereld.
 • Je leert erkennen en ernstig nemen wat je voelt.
 • Je leert de boodschap van je gevoelens ontcijferen en begrijpen.
 • Je leert positief met je gevoel omgaan om de relatie met jezelf en met anderen te verbeteren

Korte cursus – 4 sessies
ZELFZORG EN ZORGEN VOOR ANDEREN IN CORONATIJD

Het zijn heftige tijden die ons normale leven op zijn kop zetten. Zoiets ‘doet wat met een mens’ en vraagt dan ook extra aandacht voor je persoonlijk welzijn en dat van anderen. Een uitdaging en een kans om te groeien in zelfzorg en zorg voor anderen!  
In deze online cursus benader je jouw groei vanuit wat deze coronatijd met je doet. Je gaat daardoor constructiever door deze periode en oogst groei die je ook inzet nadat deze uitdaging voorbij is.

 • Je ontdekt welke wezenlijke kwaliteiten jij in deze periode inzet en wat dit je leert over jezelf.
 • Je ontmaskert negatieve patronen van je ik-zelf die je deze dagen parten spelen en leert je ik-zelf constructief inzetten.
 • Je ziet hoe je zorg kan dragen voor wat je gevoel bezwaart en voor wat je gevoel oplaadt en ontspant.
 • Je onderzoekt wat de lichamelijke bedreiging van het corona-virus met je doet.  
 • Je ziet welke wezenlijke creativiteit in je opborrelt om je relaties te onderhouden en om bredere solidariteit te beleven.  
 • In dit alles leer jij je diepe geweten volgen bij dagelijkse keuzes in coronatijd.
 • De cursus brengt je zo tot groeipistes voor de nabije toekomst.

Om te kunnen deelnemen beschik je over:
 • een laptop of tablet met webcam,
 • een internetverbinding,
 • een ruimte waar je apart van eventuele huisgenoten de cursus kan volgen. Dit is belangrijk voor zowel jouw privacy als die van de andere deelnemers.
PRH-medewerkers getuigen over wat coronatijd met hen doet:
“Moeilijk en mooi in coronatijd”


PRH - Persoonlijkheid en Relaties © 2020

Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
T +32 3 226 53 25
info@prh.be