Delen op facebook

Eind januari lijken de voornemens van bij de start van het nieuwe jaar ver weg. We zitten weer volop in ons bekende dagdagelijks ritme. Daarbij probeer je je relaties voldoende aandacht te geven en zorg te besteden aan je eigen groei en ontspanning. ‘We’ en ‘je’ in deze zinnen zijn jonge en oudere mensen die in het volle leven staan, met inbegrip van de jongste generatie actieve gepensioneerden. Voor wie die leeftijd voorbij is, verloopt het leven anders. Zowel het lichaam als de geest functioneren trager en moeizamer dan het tempo dat onze hectische samenleving verwacht. Voor wie ouder wordt, hoeft het allemaal niet meer zo snel te gaan. In gesprek gaan met ouderen kan je helpen zelf te vertragen.

“Ik wist niet dat oud worden zo moeilijk was”, vertrouwde een dame die heel bewust in het leven stond, me ooit toe. En inderdaad: de uitdagingen die een hoge leeftijd met zich brengt, zijn niet te onderschatten. Wie oud wordt, moet véél loslaten, in alle levensdomeinen. Ik denk bijvoorbeeld aan een man die zijn hele actieve leven met de auto gereden heeft en dat nu niet meer mag. Hij moet een groot stuk vrijheid opgeven. Bovendien wordt hij plots sterk afhankelijk van anderen. Of ik denk aan de talrijke vrouwen die thuisgebleven zijn voor de opvoeding van hun kinderen en fier waren op hun degelijk georganiseerd huishouden. Wanneer zij nu moeten toekijken hoe een betaalde thuishulp de zaken overneemt, kan dat pijn doen. Het vraagt tijd om dit te aanvaarden, ook voor wie perfect begrijpt dat hulp noodzakelijk is. Dikwijls durven ouderen hun pijn niet uitspreken tegenover hun kinderen om hen niet te kwetsen of uit vrees dat ze dan nog minder naar huis zullen komen.
 
Hoogbejaarden met een ruim netwerk worden in diezelfde periode geconfronteerd met veel overlijdens en met kennissen die wegvallen door opname in een woonzorgcentrum wegens dementie. Sommigen spreken uit wat wellicht veel van hun leeftijdsgenoten denken: “Wanneer is het mijn beurt?” Koppels die hun zestigste huwelijksverjaardag al gevierd hebben, beseffen meer dan anderen: “Een van ons zal eerst moeten gaan.”
 
Wie heel oud wordt, leeft bovendien in een wereld die totaal veranderd is tegenover de tijd waarin hij jong was. Als jongere heb je ooit een glimp van die wereld opgevangen in je geschiedenislessen. Mogelijk ken je er nog iets meer flarden van omdat je je grootouders, je buurman, je tante…, hoorde getuigen over dat verleden waar zij met hun persoonlijke geschiedenis deel van uitmaakten. Wie oud wordt, draagt een rijke geschiedenis mee. Tijd nemen om daarnaar te luisteren, verbindt, versterkt, verdiept, verzacht, lucht op, zowel voor wie luistert als voor de oudere.

Ouderen beginnen graag te vertellen over alledaagse gebeurtenissen. Ze beleven voldoening aan kleine dingen en uiten klachten. Hun diepere gevoelens daarbij drukken ze hoogstens met mondjesmaat uit. Praten over gevoelens hebben ze als kind immers niet geleerd. Maar jij kunt wel voelen dat ze je aanwezigheid waarderen. Vertragen tot hun tempo om er gewoon te kunnen ‘zijn’, is daarvoor voldoende. De kans is groot dat dan de verhalen van vroeger naar boven komen. Misschien ken je die al. Misschien ontdek je nog nieuwe elementen.
 
Misschien slaag je erin te luisteren in de diepte, voorbij het verhaal. Dan bemerk je bijvoorbeeld in het enthousiaste relaas over de soldatentijd hoe sterk je grootvader solidariteit beleefde met zijn makkers. Je kunt geraakt worden door de leergierigheid van je buurvrouw die niet verder mocht studeren, maar toch haar leven lang manieren vond om nieuwe dingen te leren. Met enkele woorden kun je die wezenlijke eigenschappen aan je gesprekspartner teruggeven. Hij of zij zal ze wel herkennen, ook als een geschenk dat je hem of haar geeft. Zo luister je naar rijk, doorleefd leven, en kun je zelf ervaren dat je eigen drukke leven niet het enige is wat telt.


★ ☆ ☆
Spreek je soms met ouderen? Wat doet het je om hen te beluisteren?

★ ★ ☆
Luister jij soms naar ouderen? Wat uit hun verhalen en hun leven raakt jou positief?

★ ★ ★
Ik sta stil bij ontmoetingen die ik heb met een oudere. Welke wezenlijke eigenschappen van hem of haar hoor ik doorheen de anekdotes die verteld worden? Kan ik deze persoon daarvan met enkele woorden iets weerspiegelen?

Ging jij aan de slag met deze vraagjes?  We horen graag wat dit werk jou oplevert. Bezorg ons jouw getuigenis via ezine@prh.be

AANVAARDEN, EEN PROCES VAN VALLEN EN OPSTAAN

In deze workshop gaan we concreet aan de slag met het thema ‘aanvaarden’. Vanuit onze eigen levenservaring staan we enerzijds stil bij datgene dat we zouden willen aanvaarden, maar nog niet kunnen. We zoeken naar het stapje voor nu dat we al wel kunnen aanvaarden. Anderzijds zoeken we aan de hand van een creatieve oefening verbinding met onze krachten. Die kunnen we namelijk inzetten om tot aanvaarding te komen.
 

LIEFDE GEVEN EN ONTVANGEN

De wondere wereld van graag zien ontsluierd
Liefde geven en liefde ontvangen, beminnen en bemind worden, dit zijn de twee belangrijkste pijlers van je affectief leven. Heel je zijn, heel je gedrag wordt erdoor beïnvloed. Echt beminnen, het lijkt eenvoudig maar het is vaak heel moeilijk. Hoe kan je deze verlangens en behoeften evenwichtig en vrij beleven, zodat je open en spontaan kunt zijn in relaties? In deze cursus ga je op zoek naar wat echt beminnen is. Je staat ook stil bij de moeilijkheden rond liefhebben. Door meer zicht te krijgen op dit alles word je sterker in je capaciteit van liefde geven en liefde kunnen ontvangen in de verschillende domeinen van je leven.
 

ENTHOUSIAST IN HET LEVEN

Over zin en onzin in mijn dagelijks bestaan
Welke zin en welke onzin kom ik vandaag tegen? Wat je zinvol vindt, maakt je enthousiast en geeft je energie. Vaak is dit ook je bijdrage aan onze samenleving en kan het veel betekenen voor anderen rondom jou. Er is ook onzin waar je momenteel misschien niets kan aan doen. Er bewust bij stil staan kan je vooruit helpen en nieuwe perspectieven openen. Tijdens de cursus vertrekken we elke dag van een thema. Welke momenten tijdens een gewone dag zijn zinvol voor mij? Wat beleef ik als ik naar de wereld kijk rondom mij? Wat is mijn plaats in de samenleving, wat kan ik doen waar ik deugd aan beleef? Welke personen en groepen spreken mij aan door hun handelen of dragen een boodschap uit die mij zint?
 

PRH & MUSIC FOR LIFE

Hou je vast....9925 euro is het bedrag dat werd opgehaald voor de IAAR! Wat een bedrag! Met grote dank aan alle mensen die dit bijeen hebben gebracht. Hier worden wij warm van!

PRH-VORMINGSCENTRUM

Heb jij het al gezien? Het PRH-vormingscentrum in Antwerpen heeft sinds kort een nieuw jasje!


PRH - Persoonlijkheid en Relaties © 2019

Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
T +32 3 226 53 25
info@prh.be