Delen op facebook

Als het jaar ten einde loopt en een nieuw jaar dient zich aan, hebben we de gewoonte om terug te blikken op wat achter ons ligt en vooruit te kijken naar wat nog moet komen. Balansen worden opgemaakt en onze wensen vliegen de deur uit. Hoe is het gesteld met ons? Met onze wereld en onze medebewoners? Wat laat ons in vrede? Wat niet? Wat wensen we mekaar en de wereld toe?

Vrede als hoogste goed; iets om te koesteren

Onze wensen voor onszelf en de wereld hebben vaak te maken met geluk en harmonie en vrede. Ook meten we het welslagen van een jaar aan de ‘hoeveelheid’ vrede die we ervaren hebben. Vrede in onszelf, in ons werk, tevreden met wat we bereikt hebben, vredevolle relaties en contacten, bevredigende acties, … Op de een of andere manier komt het woordje vrede er steeds terug in voor. Vrede als een hoogste goed; iets om te koesteren. Ik geloof dat als we diep in ons vrede ervaren, een eenvoudig, diep en vredig gevoel, we ons gelukkig mogen prijzen. Er is dan harmonie; alsof alle stukjes van de puzzel juist liggen, alsof we ons diep verbonden voelen met onszelf en met de ander en de wereld om ons heen. We ervaren een diep geluk.

Soms is zo’n moment ineens daar: lekker warm binnen bij de lichtjes van de kerstboom, bij een mooi muziekje op de radio, wandelend op de heide. Alsof je je in vrede voelt met alles en iedereen. En zo’n momenten mogen altijd blijven duren.

‘Meewerken’ aan de vrede in ons

Toch geloof ik dat we er zelf ‘werk’ van kunnen maken, van deze vrede in ons. Ze is er, diep in elke mens, maar helaas al te vaak ondergesneeuwd. Hoe komen we er terug mee in voeling? Wat moeten we doen om ze weer te voelen? Om ze op te delven? Een hartverwarmend gebaar, een warme glimlach, een ontroerende melodie, een aansprekende tekst, het geluid van de wind in de bomen, de maan die schijnt, … kunnen ons soms diep beroeren. Hebben we er dan genoeg oog voor? Voor wat er in ons aangeraakt wordt, spreekt? Dragen we genoeg zorg voor deze plek in ons? Voeden we ze genoeg? Geven we ze genoeg wat ze nodig heeft? Engageren we ons in die activiteiten en contacten die ons het gevoel geven van te ‘leven’?

Hoe meer ruimte deze plek krijgt in ons leven, hoe groter de vrede is die we ervaren. En als we bij keuzes (en onze dag hangt ervan aaneen) ook nog eens rekening houden met het hele plaatje van ons leven, met de krachten van ons lichaam, met de mensen waarmee we ons diep verbonden voelen, met ons gevoel en of het de beslissing aan kan, dan geloof ik dat we op weg zijn naar vrede in onszelf. PRH koos niet voor niks voor het thema ‘kiezen’ dit najaar. Als we wikken en wegen, als we gebalanceerde keuzes maken, dan is er vrede in ons. En ook rondom ons. En is het dat niet waar we naar verlangen?

Ik geloof dat we zo een klein stukje bijdragen aan de vrede in de wereld. En die begint op een klein plaatske. Wij wensen jullie vredevolle dagen toe en een jaar vol keuzes die bijdragen aan het geluk en de vrede en de harmonie in je leven.


★ ☆ ☆
Op welke momenten ervaar ik vrede in of rondom mij? Ik richt me de komende tijd bewust op deze ervaringen en neem ze in me op.

★ ★ ☆
Werk ik mee aan vrede in mij en rondom mij? Hoe doe ik dat? Stemt dit mij te-vrede-n?

★ ★ ★
Ik maak tijd en ruimte om stil te vallen en keer me naar binnen voor een 'tijd van zijn'. Ik richt me bewust op de gewaarwording van vrede in mezelf. Daarna analyseer ik mijn gewaarwording.

Ging jij aan de slag met deze vraagjes?  We horen graag wat dit werk jou oplevert. Bezorg ons jouw getuigenis via ezine@prh.be
CURSUS

MIJN LEVENSKRACHT EN WAT ZE BELEMMERT

Zelfkennis via creatieve expressie

Welke kracht leeft er in jou? Wat houdt je tegen om die kracht ten volle naar buiten te laten komen? En hoe kan je hier verandering in brengen?


Hasselt – start 14 januari →
Antwerpen – start 17 augustus →
BEGELEIDINGSGROEP

IN CONTACT KOMEN MET HET BESTE VAN MEZELF


Hoe benader je het positieve in jezelf? Hoe kan je persoonlijkheid groeien? Via verschillende ingangspoorten en met eenvoudige hulpmiddelen wordt het wezen geëxploreerd en leer je je groeikrachten beter kennen.


Gent – start 19 januari →
Herent – start  24 april →

WAT BETEKENT PRH VOOR JOU?


Terwijl enkele van onze deelnemers vertellen, zie je onze slogan en boom tot leven komen.
Ontplooi jezelf, leef aanstekelijk!

GROEI - BOUWEN AAN HET FUNDAMENT IN JEZELF

Heb jij het gloednieuwe magazine GROEI van PRH al gezien? In dit magazine ontdek je 5 bouwstenen voor je groei. Om zo te kunnen bouwen aan het fundament in jezelf.
Bekijk dit magazine nu ook online via deze link.

PRH EN MUSIC FOR LIFE

Naar aanloop van De Warmste Week werden er vele warme acties gehouden ten voordele van de IAAR. Vanwege de IAAR danken wij iedereen voor zijn ongelofelijke inzet, hulp en bijdrage. Mede dankzij jullie wordt wereldwijde persoonsvorming en relationele ontwikkeling mogelijk gemaakt. Omdat zelfontplooiing een recht is!

PRH - Persoonlijkheid en Relaties © 2018

Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
T +32 3 226 53 25
info@prh.be