Terug naar de samenleving: detentie en herstel

Terug naar de samenleving - detentie en herstel

Hoe helpen we mensen in detentie om sterke relaties op te bouwen?

Ontdek hoe we mensen in detentie kunnen voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Sluit aan bij onze gespreksavond met experts die de kracht van sociale vaardigheden belichten. Samen zoeken we naar wegen voor een toekomst waarin iedereen telt.

Inhoud

Hoe kunnen we gedetineerden beter ondersteunen bij hun terugkeer naar de samenleving? Dat is de insteek van deze gespreksavond. Op dit moment zijn de basisvoorwaarden voor vrijlating vooral gericht op praktische zaken zoals huisvesting en werk. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden maakt daar weinig deel van uit. Dit zijn nochtans essentiële vaardigheden die bepalen hoe we met anderen omgaan, communiceren, reageren op spanningen en conflicten...Kortom, hoe we ‘samen’-leven. Net in die relationele sfeer liep het bij gedetineerde vaak mis in het verleden. De gevangenis is geen evidente omgeving, maar toch is het belangrijk dat gedetineerden de kans krijgen om zich nieuwe manieren van ‘veilig verbinden’ eigen te maken. Dat is zowel van belang voor de tijd ‘binnen de muren’ als voor de terugkeer in de samenleving.

Op deze avond gaan we in gesprek met specialisten en organisaties die hier concreet werk van maken of gemaakt hebben:

  • Guido Verschueren (ex-directeur Leuven Centraal),
  • Machteld Govaerts (vormingswerker PRH, werkt in de gevangenis),
  • Ilse Van Gorp (aalmoezenier in de gevangenis van Brugge)
  • en Hans Dewindt (beambte van de Brugse gevangenis).
  • Journalist Johan De Crom leidt het gesprek.

Kom luisteren naar hun inzichten, deel jouw mening en laat ons samen nadenken over een maatschappij waarin iedereen een toekomst heeft.

Data & tarieven

woensdag 02 oktober 2024 in Brugge

Sessies
Datum Uur
02/10/2024 19:30 - 22:00
Begeleider & Locatie
Plaats

Avansa regio Brugge
Sint Pieterskerklaan 5
8000 Brugge

Routebeschrijving

Je schrijft in via onze partner Avansa regio Brugge.