U bent hier

Beschrijving

Door ons lichaam te laten bewegen, kunnen allerlei belevingen in ons openkomen. Als insteek gebruiken we hiervoor in deze cursus de 5 Ritmes*. Door al schrijvend stil te staan bij onze gewaarwordingen ontdekken we verrijkende inzichten en verbanden en komen we in voeling met onze innerlijke kracht. Dit alles draagt bij tot meer evenwicht in ons leven, in onze relaties en in ons handelen.


*5 Ritmes is een dynamische bewegingspraktijk - een beoefening van in je lichaam te zijn - die creativiteit, verbinding en gemeenschap aansteekt.


Het extraatje:

Deze cursus duurt zeven dagen in plaats van vijf. Naast de cursustijd zijn er vrije momenten waar er ruimte en tijd is voor jezelf. Tijdens die extra tijd ligt de focus op wat jij nodig hebt: Even op adem komen? Je batterij opladen? Even vertragen tijdens een wandeling in de natuur? Cultuur opsnuiven? Samen zijn met anderen of in je eentje?

Doelstellingen
  • Door lichaamsbeweging via de 5 Ritmes, kom je dichter bij jezelf.
  • Je leert wat je in jezelf gewaarwordt beter begrijpen. Je leert jezelf beter kennen.
  • Je vergroot je stevigheid en zelfzekerheid.
Voorwaarden tot deelname

Je bent bereid je lichaam als toegangsweg tot persoonlijke groei te gebruiken.
Je kan deelnemen, ongeacht je danservaring, leeftijd, fitheid en mogelijke lichamelijke beperkingen.

zaterdag 18 juli 2020
Kortenberg
nog plaatsen vrij
Praktische Info

zaterdag 18 t/m vrijdag 24 juli 2020 - van 9u tot 17u30

Begeleider
Patrick Jossa, 016 29 00 33, patrick.jossa@prh.be
Plaats
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg
Extra informatie: 

Kostprijs: De volpension verblijfskosten voor 7 dagen bedragen €418. Daarbij komt het cursustarief van 5 vormingsdagen (zie tarieven hieronder) en een vast bedrag van €49 voor de onkosten van de lesgever van de 5 Ritmes.

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 248
tussen € 1300 en € 1750 335
tussen € 1750 en € 2200 422
tussen € 2200 en € 2650 508
tussen € 2650 en € 3100 595
meer dan € 3100 682
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.