U bent hier

Beschrijving
De seizoenen en bepaalde gebeurtenissen in het jaar hebben hun eigenheid. Ze raken ook mezelf. Per bijeenkomst worden bepaalde kernthema's in het licht gezet. Ze brengen mij bij de diepte, de schoonheid en de broosheid van mijn leven. Ze worden een uitnodiging tot groei.
Voorwaarden tot deelname

Minstens de cursus 'Wie ben ik?' gevolgd hebben en bij voorkeur ook de cursus ‘Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld’ of ‘Analyse, weg tot zelfkennis’.

zaterdag 19 oktober 2019
Herent
nog 2 plaatsen vrij
Praktische Info

zaterdag 19 oktober, 16 november en 14 december 2019, 18 januari, 15 februari, 20 juni, 25 juli en 26 september 2020 - van 9u tot 12u45

Begeleider
Patrick Jossa, 016 29 00 33, patrick.jossa@prh.be
Plaats
't Groeihuis, Sint Jozefsdreef 7, 3020 Herent

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 202
tussen € 1300 en € 1750 272
tussen € 1750 en € 2200 343
tussen € 2200 en € 2650 414
tussen € 2650 en € 3100 484
meer dan € 3100 555
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.