fbpx Samenleven met een puber, een uitdaging | PRH

U bent hier

Doelgroep
ouders
Aantal deelnemers: 
6 - 14
Duur

3 uur vorming - daar bovenop een pauze te voorzien
deze vorming wordt best gespreid over drie dagdelen, bv. drie weken na elkaar een voor- of namiddag of een avond.

Voorstelling voor publiek
En dan is het zo ver, je kind is een puber (tussen 12 en 16 jaar). Hoe ga je als ouder hiermee om?
In deze cursus reiken we je handvatten aan om deze noodzakelijke fase van groei constructief te beleven.
Zo staan we stil bij wat de pubertijd kenmerkt. Begrijpen wat er gebeurt, is al een eerste belangrijke stap.
Pubers hebben ook nog hun behoeften en hier aan tegemoet komen kan zeker helpen. Ook oog hebben voor wat er zich verlangt te ontplooien in hen is belangrijk. En hoe begrens je pubers?
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be