U bent hier

Beschrijving

In de PRH-vorming hoor je af en toe spreken over daden van bestaan: opkomen voor jezelf, op een positieve manier uitdrukken wat er echt in je leeft en je aspiraties durven tonen. In deze begeleidingsgroep krijg je inzichten en hulpmiddelen om te ‘durven bestaan’. Zo word je steeds meer écht jezelf.  


!Let op: Deze cursus heette tot voor kort "Daden van bestaan stellen".

Doelstellingen
 • Je leert gaandeweg begrijpen wat PRH bedoelt met een daad van bestaan
 • Je staat stil bij je aspiraties en natuurlijke behoeften, zodat je ervoor kan opkomen. 
 • Je ervaart het positieve effect van ik-boodschappen op je relaties.
 • Je ontdekt hoe je meer en meer jezelf kan worden door daden van bestaan te stellen. 
 • Je ziet het onderscheid tussen durven bestaan en opstandigheid.  
 • Je leert het verschil zien tussen zwijgen als daad van bestaan en zwijgen uit angst. 
Voorwaarden tot deelname

Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben, waaronder 'Harmonie in mijn leven'.

zondag 6 september 2020
Antwerpen
nog 1 plaats vrij
Praktische Info

6 september, 4 oktober, 15 november en 13 december 2020 en 17 januari en 28 februari 2021 - van 9u30 tot 13u

Begeleider
Erika De Crom, 0479 33 23 59, erika.dcrom@prh.be
Plaats
PRH - Persoonlijkheid en Relaties vzw, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen
Extra informatie: 

CORONAMAATREGELEN:
We volgen voor onze vormingen op locatie de richtlijnen die de overheid voor onze sector uittekent. Lees vooraleer je inschrijft best: https://www.prh.be/coronavirus-maatregelen-van-prh-tijdens-de-heropstart.

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

 • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
 • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
 • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

 • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
 • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 156
tussen € 1300 en € 1750 210
tussen € 1750 en € 2200 264
tussen € 2200 en € 2650 319
tussen € 2650 en € 3100 373
meer dan € 3100 428
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.