U bent hier

Doelgroep
ouders
Aantal deelnemers: 
6 - 14
Duur

Deze vorming duurt 9 uur gespreid over 3 dagdelen. Bv. drie weken na elkaar een voor- of namiddag of een avond.

Voorstelling voor publiek
Je hebt een kind met een rugzakje. Een kind met een problematiek zoals ASS, ADHD, een leerstoornis, gedragsproblemen enz. In deze cursus sta je stil bij wat dit voor jou betekent. Welke weg heb ik als ouder al afgelegd? Welke moeilijkheden kom ik tegen? Welke capaciteiten en krachten van mijn kind zie ik? Hoever sta ik in het aanvaarden van mijn kind zoals het is?
Deze korte cursus zet je in je kracht als ouder, waardoor niet alleen jij maar ook je kind er beter van wordt.
 
Toelichting bij de inhoud

Je hebt een kind met een rugzakje. Een kind met een problematiek zoals ASS, ADHD, een leerstoornis, gedragsproblemen enz. In deze cursus sta je stil bij wat dit voor jou betekent. Welke weg heb ik als ouder al afgelegd? Welke moeilijkheden kom ik tegen? Welke capaciteiten en krachten van mijn kind zie ik? Hoever sta ik in het aanvaarden van mijn kind zoals het is? Deze korte cursus zet je in je kracht als ouder, waardoor niet alleen jij maar ook je kind er beter van wordt.

Doelstellingen
  • Deelnemers worden zich bewust van de groei die ze als ouders (van een zorgenkind) al hebben doorgemaakt;
  • Deelnemers kijken naar hoe ze in het verleden zijn omgegaan met de moeilijkheden. Ze leren zich te verbinden met de realiteit en leren hun krachten kennen en erkennen;
  • Deelnemers leren bewuster en gerichter kijken naar de capaciteiten en kwaliteiten van hun kind;
  • Deelnemers kijken hoe ver ze staan in het aanvaarden van hun kind zoals het is. 
Methode

Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.


Belangrijke elementen hierin zijn:

  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Meer info over dit aanbod?
Hanne De Meyer
03 226 53 25
hanne [at] prh.be