fbpx Niet vogelvrij maar vrij als een vogel | PRH

U bent hier

Beschrijving
Doorheen dit parcours willen wij de natuurlijke groeifasen (fusie, psychische afhankelijkheid, tegenafhankelijkheid en autonomie) belichten. Met het verhaal van de adelaar en de ervaring van mensen als ingangspoort en blikopener integreren we de verschillende groeifasen in ons leven. We willen in dit thema de mensen voeling doen krijgen met hun stuwkracht om van de ene fase naar de andere over te gaan, met wat innerlijke vrijheid inhoudt om zo hun relaties te verrijken en een meerwaarde te geven.
Voorwaarden tot deelname

Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.

zaterdag 23 oktober 2021
Herent
nog plaatsen vrij
Praktische Info

Zaterdag 23 oktober, 20 november, 11 december 2021 en 15 januari, 19 februari en 26 maart 2022 - van 14u tot 17u30

Begeleider
Patrick Jossa, 016 29 00 33, patrick.jossa@prh.be
Plaats
't Groeihuis, Sint Jozefsdreef 7, 3020 Herent

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
statuut verhoogde tegemoetkoming 78
minder dan € 1300 156
tussen € 1300 en € 1750 210
tussen € 1750 en € 2200 264
tussen € 2200 en € 2650 319
tussen € 2650 en € 3100 373
meer dan € 3100 428

*Indien je inschrijft met het statuut verhoogde tegemoetkoming stuur je na inschrijving een geldig attest van je ziekenfonds door naar info@prh.be. Je hoeft dit attest maar één keer per jaar aan ons te bezorgen.

Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.