U bent hier

Beschrijving
Je leven wordt sterk beïnvloed door je relaties en de manier waarop je die beleeft. Relaties kunnen heel levengevend zijn, een stimulans voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar ze kunnen ook moeizaam verlopen of zonder veel inhoud zijn en remmend voor je ontplooiing. Door jezelf uit te drukken via kleuren, lijnen en vormen verken je het netwerk van jouw relaties en analyseer je je relationele capaciteiten. Zo leer je je relatieleven van vandaag beter begrijpen en kan je groeien in je beleving ervan.
Doelstellingen
  • Via kleuren en vormen exploreer je hoe je je relaties beleeft.
  • Je staat stil bij de rijkdom van je levenwekkende relaties.
  • Je krijgt meer zicht op moeilijkheden en spanningen.
  • Je verfijnt je relationele capaciteiten vanuit je groei in de voorbije tijd.  
Voorwaarden tot deelname

Minstens één cursus van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.
Om deze cursus te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist.

vrijdag 8 januari 2021
Hasselt
nog plaatsen vrij
Praktische Info

Vrijdag 8, 15, 29 januari en 5, 12 februari 2021 - van 9u tot 18u

Begeleider
Annick Jossa, 0496 04 43 03, annick.jossa@prh.be
Plaats
Origine, Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 248
tussen € 1300 en € 1750 335
tussen € 1750 en € 2200 422
tussen € 2200 en € 2650 508
tussen € 2650 en € 3100 595
meer dan € 3100 682
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.
Supplement creatieve middelen
Dit is een cursus met creatieve middelen. Voor het gebruik ervan wordt een supplement aangerekend van 3,5 euro per halve dag.