U bent hier

Beschrijving
Je hebt de cursus ‘Mijn genezing aanpakken’ gevolgd en je bent al goed vertrouwd met de as ‘hygiëne van het gevoel en genezen van pijn uit het verleden’. Je verlangt jezelf de ruimte, de kans en de ondersteuning te geven om intens verder te werken aan datgene wat nu in jou om verdere bevrijding vraagt. Er worden aanzetten gegeven om je beleving te analyseren maar jij bepaalt zelf waaraan je werkt en hoe ver jij daarin wil gaan. Er is voldoende tijd voor uitwisseling in groep, voor delen van eigen beleving, voor het behandelen van vragen. De bedoeling van werken aan genezing, namelijk het leven bevrijden en het nieuwe kansen geven, staat voorop.
Doelstellingen
  • Je werkt verder aan de bevrijding van het leven in jou.
  • Je analyseert op een methodische manier belangrijke gewaarwordingen van frustratie, pijn, gemis, verlies.
  • Je zet stappen om je eigen levensgeschiedenis te integreren.
Voorwaarden tot deelname

Vooraf de cursus ‘Mijn genezing aanpakken’ gevolgd hebben, voldoende innerlijke stevigheid bezitten en goed vertrouwd zijn met de PRH-analysemethode zijn nodig.

Om deze online cursus te volgen, beschik je over:
• een laptop of tablet met webcam
• een internetverbinding
• een ruimte waar je apart van eventuele huisgenoten kan deelnemen. Dit is belangrijk voor zowel jouw privacy als die van de andere deelnemers.

zaterdag 11 juli 2020
Thuis
nog plaatsen vrij
Praktische Info

zaterdag 11 juli t/m woensdag 15 juli 2020 - van 9u tot 17u30

Begeleider
Chris Van Duyse, 03 777 79 65, chris.vduyse@prh.be
Plaats
Online cursus, we blijven in ons kot, 9999 Thuis

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 248
tussen € 1300 en € 1750 335
tussen € 1750 en € 2200 422
tussen € 2200 en € 2650 508
tussen € 2650 en € 3100 595
meer dan € 3100 682
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.