U bent hier

Beschrijving
Ieder mens kan diep in zichzelf een capaciteit van openheid op transcendentie ervaren. Elk wezensaspect, elke ervaring van leven in jou, elke ervaring van contact met je diepe geweten, opent je op een meer. Het geeft je voeling met wat verder ligt dan wat je op dat moment kan begrijpen. Deze dimensie van transcendentie kan sterker tot leven komen en een ruimere bedding in je persoon krijgen als je hiervoor de tijd neemt en er bewust aandacht aan geeft. Deze cursus geeft je daar de kans voor. Langs verschillende wegen kan je ervaring opdoen van een openheid op wat méér is in jou. Het opdoen van die ervaring geeft je zin om ze verder te laten groeien omwille van de invloed die deze beleving heeft op je dagelijks doen en laten.
Doelstellingen
  • Je krijgt een beter zicht op het verband tussen de psychische en de spirituele dimensie van jezelf.
  • Je kan je ervaring van transcendentie beter vatten en je ontmaskert verkeerde beelden die je in dit domein hebt meegekregen.
  • Je zet stappen op de weg naar een levengevende relatie met deze transcendentie in jou.
Voorwaarden tot deelname

Minstens 2 cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben, waaronder:

'Wie ben ik?'
'Analyse, weg tot zelfkennis' of 'Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld'

zaterdag 31 oktober 2020
Thuis
nog plaatsen vrij
Praktische Info

zaterdag 31 oktober t/m woensdag 4 november 2020 - 9u30 tot 17u

Begeleider
Jos Van den Bergh, 016 29 37 96, jos.vdbergh@prh.be
Plaats
Online cursus, we blijven in ons kot, 9999 Thuis
Extra informatie: 

Praktisch: Om te kunnen deelnemen heb je een internetverbinding en een computer/tablet met webcam nodig. Na inschrijving ontvang je van de vormingswerker uitleg over de technische kant van de zaak.

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 248
tussen € 1300 en € 1750 335
tussen € 1750 en € 2200 422
tussen € 2200 en € 2650 508
tussen € 2650 en € 3100 595
meer dan € 3100 682
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.