fbpx Meer mezelf zijn in het leven van elke dag | PRH

U bent hier

Beschrijving

In deze begeleidingsgroep sta je stil bij het concrete leven van elke dag om je wezen nog beter te leren kennen en daar de vruchten van te plukken. Hoe komen je wezenscapaciteiten tot uiting in je dagelijks doen en laten en in je contacten? Misschien heb je de neiging om je capaciteiten te onderschatten of te overschatten. Wat hindert je om er positief en realistisch mee om te gaan? Je krijgt handvatten mee om wat je ontdekt toe te passen in je dagelijks leven. 


! Let op: Deze cursus heette tot voor kort "Worden wie ik ten diepste ben, een mogelijkheid en een opgave".

Doelstellingen
  • Je observeert wat je hindert om je wezenscapaciteiten juist te beleven. 
  • Je gaat na of het ideaalbeeld van jezelf klopt met wie je bent. 
  • Je ontdekt het belang van levenwekkende relaties. 
  • Je wordt je bewust van de invloed van je beslissingen op de groei van je wezen. 
  • Je krijgt een beter inzicht in vier grondhoudingen die belangrijk zijn om echt te worden wie je ten diepste bent.
Voorwaarden tot deelname

de 5-daagse cursus “Wie ben ik?” gevolgd hebben

zaterdag 19 februari 2022
Gent
nog plaatsen vrij
Praktische Info

Zaterdag 19 februari, 19 maart, 21 mei, 18 juni, 3 september en 1 oktober 2022 - van 14u tot 17u30

Begeleider
Veerle Troch, 0478 61 22 85, veerle.troch@prh.be
Plaats
Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
statuut verhoogde tegemoetkoming 78
minder dan € 1300 156
tussen € 1300 en € 1750 210
tussen € 1750 en € 2200 264
tussen € 2200 en € 2650 319
tussen € 2650 en € 3100 373
meer dan € 3100 428

*Indien je inschrijft met het statuut verhoogde tegemoetkoming stuur je na inschrijving een geldig attest van je ziekenfonds door naar info@prh.be. Je hoeft dit attest maar één keer per jaar aan ons te bezorgen.

Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.