U bent hier

Beschrijving

Leren ‘bestaan’ houdt in dat je positieve keuzes maakt in verschillende domeinen van je leven. Je leert positief omgaan met momenten van alleen zijn en met moeilijkheden die op je afkomen. Je staat ook stil bij de krachten van je lichaam, bij de invloed van je gevoel en bij je functioneren in groep.

In deze begeleidingsgroep ga je stapsgewijs na wat ‘bestaan’ concreet betekent in je leven.

Doelstellingen
  • In verschillende domeinen van je dagelijks leven exploreer je hoe je kan leven vanuit het beste van jezelf.
  • Je leert bewuste keuzes maken voor je dagelijks handelen.
  • Je ontdekt hoe je je wezenlijke mogelijkheden beter kan benutten en ontplooien.


Voorwaarden tot deelname

Minstens één cursus van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.

zaterdag 25 januari 2020
Herent
nog plaatsen vrij
Praktische Info

zaterdag 25 januari, 22 februari, 28 maart, 18 april, 30 mei en 27 juni 2020 - van 9u30 tot 13u

Begeleider
Karen Andries, 0476 74 86 00, karen.andries@prh.be
Plaats
't Groeihuis, Sint Jozefsdreef 7, 3020 Herent
Extra informatie: 

!Let op: deze cursus heette tot voor kort "Mij verstevigen door meer te bestaan in wie ik ben"

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 156
tussen € 1300 en € 1750 210
tussen € 1750 en € 2200 264
tussen € 2200 en € 2650 319
tussen € 2650 en € 3100 373
meer dan € 3100 428
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.