U bent hier

Doelgroep
algemeen publieklangdurig zieken
Aantal deelnemers: 
6 - 14
Duur

Deze vorming duurt 9 uur gespreid over 3 dagdelen. Bv. drie weken na elkaar een voor- of namiddag of een avond.

Voorstelling voor publiek
Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen? Wil je meer evenwicht in je leven? In deze cursus staan we stil bij verschillende aspecten van je persoon: je verstand, je gevoel, je lichaam, je capaciteiten… Je leert die aspecten meer op elkaar afstemmen, om zo meer te kunnen zijn wie je echt bent.
Doelstellingen
  • De deelnemers krijgen zicht op hoe ze als persoon in elkaar zitten.
  • De deelnemers verkennen het eigene van hun verstand, hun gevoel, hun lichaam, hun capaciteiten, … 
  • De deelnemers voelen het belang aan van een goede samenwerking tussen deze elementen.
  • De deelnemers ervaren hoe dit hen helpt om meer zichzelf te zijn.
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Praktische info

Tafels en stoelen in u-opstelling.
Flapover of bord.

Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be