fbpx Kiezen is verliezen… tenzij je echt leert kiezen | PRH

U bent hier

Doelgroep
algemeen publiek
Aantal deelnemers: 
6 - 14
Duur

9 uur vorming
Deze vorming wordt best gespreid over drie dagdelen, bv. drie weken na elkaar een voor- of namiddag of een avond.

Voorstelling voor publiek
In deze cursus doen we eerst ervaring op van een keuzeproces om op het moment zelf te ondervinden wat ons goed gaat bij het kiezen en wat eerder moeilijk ligt. Van daaruit kijken we naar onze gewone manier van omgaan met kiezen: wat speelt daarin allemaal mee, wat maakt het ons soms zo lastig om eenvoudige keuzes goed te maken, keuzes waarover we dan achteraf tevreden kunnen zijn en blijven? Door er op die manier naar te kijken, kan je er ook iets aan doen. Je kan ‘leren’ om op een betere manier te kiezen. Je kan iets bijschaven wat moeilijk ligt. Je kan iets opruimen wat je hindert. Je kan zin krijgen om op een andere manier om te gaan met de momenten waarop een keuze zich aandient … want kiezen is altijd iets achterlaten. Maar als je goed kiest, verlies je minder.
Doelstellingen
  • De deelnemers doen ervaring op van de exploratie die voorafgaat aan een keuzemoment. 
  • De deelnemers onderzoeken welke stappen ze kunnen herkennen in een keuzeproces.
  • De deelnemers leren hoe ze kunnen checken of ze een goede keuze maakten. 
  • De deelnemers staan stil bij wat het soms zo moeilijk maakt om een goede keuze te maken.
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be