U bent hier

Doelgroep
algemeen publiekjongvolwassenenlangdurig ziekenvrijwilligers
Aantal deelnemers: 
6 - 14
Duur

Deze vorming duurt 9 uur gespreid over 3 dagdelen.
Bv. drie weken na elkaar een voor- of namiddag of een avond.

Voorstelling voor publiek
In deze cursus ga je op zoek naar je diepe innerlijke ‘drive’ om te leven. In voeling komen met deze kracht zet je op een andere manier in het leven. Hoe meer je je met die drive verbindt, hoe meer je je leven kunt sturen in de richting van 'waar maken' wie je bent en wat je aan mogelijkheden in je draagt. Deze cursus leert je dit te doen. Er wordt o.a. gewerkt met inspirerende teksten.
Doelstellingen
  • Deelnemers komen in contact met je levenskracht en laten zich hierbij inspireren door teksten, foto’s en hun eigen levenservaring.
  • Deelnemers leren “Ja” zeggen op die stuwkracht in hunzelf en ervaren waar het nog niet lukt om deze te voelen.
  • Deelnemers staan stil bij de keuzes die ze kunnen maken om hun levenskracht meer kansen te geven en deze te sturen in de richting van hun zelfontplooiing.
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Praktische info

Tafels en stoelen in u-opstelling.
Flapover of bord.

Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be