fbpx Integratie, pijler van groei | PRH

U bent hier

Beschrijving

Wat is integratie? Waarom is integratie nodig en belangrijk? Hoe integreer je nieuwe ontdekkingen over jezelf? Hoe leer je elke groeistap waarderen en ervan genieten? In dit parcours word je stapsgewijs, doorheen de verschillende bijeenkomsten, begeleid in een intense periode van integratie. Je zal de rijkdom ervan ervaren in je dagelijks leven en in je groeiproces. Gaandeweg kom je op het spoor van wat voor jou de meest efficiënte manier is om iets te integreren in je zelfbeeld, in je leven, in je groeiproces, …

Doelstellingen
  • Je leert aandacht geven aan de positieve effecten van elke groeistap.
  • Je leert hoe je deze vooruitgang kan opnemen en verankeren in jezelf.
  • Je wordt je bewust van het effect van deze integratie in je dagelijks leven.
Voorwaarden tot deelname

Minstens 1 vijfdaagse PRH-cursus gevolgd hebben

zaterdag 29 januari 2022
Online
nog 2 plaatsen vrij
Praktische Info

Zaterdag 29 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 15 oktober, 26 november en 17 december 2022 - van 9u30 tot 13u

Begeleider
Machteld Govaerts, 0473 26 90 63, machteld.govaerts@prh.be
Plaats
Online cursus, we blijven in ons kot, 9998 Online

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
statuut verhoogde tegemoetkoming 101
minder dan € 1300 202
tussen € 1300 en € 1750 272
tussen € 1750 en € 2200 343
tussen € 2200 en € 2650 414
tussen € 2650 en € 3100 484
meer dan € 3100 555

*Indien je inschrijft met het statuut verhoogde tegemoetkoming stuur je na inschrijving een geldig attest van je ziekenfonds door naar info@prh.be. Je hoeft dit attest maar één keer per jaar aan ons te bezorgen.

Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.