U bent hier

Doelgroep
algemeen publiek
Aantal deelnemers: 
5 - 10
Duur

Deze vorming duurt 9 uur gespreid over 3 dagdelen, bv. drie weken na elkaar een voor- of namiddag of een avond.

Voorstelling voor publiek
Je stelt hoge eisen aan jezelf. Je wil bewust of onbewust perfect zijn. Je moet, je moet, je moet, …
Wil je van jezelf leren houden zoals je bent? Wil je gewoon en spontaan jezelf kunnen zijn? Wil je meer zicht krijgen op want je hindert om je ‘goed genoeg’ te kunnen voelen?
Via creatieve oefeningen met o.a. hoeden en spiegels ontdek je in de cursus het antwoord op deze vragen.
Doelstellingen
  • De deelnemers ontdekken het positieve van zichzelf.
  • De deelnemers worden bewust welke patronen ervoor zorgen dat ze zich anders gedragen dan dat ze zich voelen.
  • De deelnemers leren accepteren wie ze ten diepste zijn en wat ze kunnen.
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
In deze cursus wordt ook gewerkt met ervaringsoefeningen met materiaal en in de ruimte.
Praktische info

bord of flapover
stoelen in een kring
voldoende grote ruimte voor oefeningen

Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be