U bent hier

Beschrijving
Deze cursus zal je zeker boeien als je al een tijd geëngageerd bent in je persoonlijke vorming. Hij geeft je zicht op verschillende assen van groei. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij de groeiweg die je al afgelegd hebt. Je ziet ook de hindernissen waarop je kunt stoten: je groei stagneert, je twijfelt, je begrijpt je beleving niet, je komt er niet toe wat je ontdekt hebt te integreren in je leven... Dit brengt je bij de uitdagingen waar je nu voor staat. Het geeft je de kans om je leven te deblokkeren en nieuwe impulsen te geven aan je groeiproces. De cursus geeft je de kans om je weg van zelfontdekking diepgaand verder te zetten.
Doelstellingen
  • Je observeert wat goed gaat en wat minder goed gaat in je groeiproces.
  • Je ontdekt welke hindernissen zich kunnen voordoen tijdens het werken aan groei.
  • Je krijgt middelen om deze hindernissen te overwinnen.
  • Zo kan je je groeiproces bijsturen of versnellen.
Voorwaarden tot deelname

Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben, waarbij zeker 'Analyse, weg tot zelfkennis' of 'Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld'.

zaterdag 30 mei 2020
Antwerpen
nog plaatsen vrij
Praktische Info

zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 - van 9u30 tot 17u

Begeleider
Lieve Smets, 03 620 12 82, lieve.smets@prh.be
Plaats
PRH - Persoonlijkheid en Relaties vzw, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 156
tussen € 1300 en € 1750 210
tussen € 1750 en € 2200 264
tussen € 2200 en € 2650 319
tussen € 2650 en € 3100 373
meer dan € 3100 428
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.