fbpx De weg van mijn wezen... naar een méér in mezelf | PRH

U bent hier

Beschrijving
Het is een oerverlangen in elke mens om in relatie te gaan staan met wat hem overstijgt, of die overstijgende kracht nu ervaren wordt als een 'iemand' of als 'iets'. Mensen zoeken een weg om te kennen wat ongekend is, om contact te vinden met wat aan het begin en het einde ligt van alle leven. Je kunt stappen zetten op deze weg door juist stil te staan bij de diepste grond van jezelf en je verbondenheden, waar de bron ligt van wie je in wezen bent. Via het werken met kleuren en vormen sta je stil bij je wezenlijke eigenheid en op het ‘meer’ dat die eigenheid in zich draagt. Dit kan je helpen om actiever en bewuster de weg van je wezen ten einde toe te gaan.
Doelstellingen
  • Je gaat op zoek naar de diepste grond van jezelf en van je verbondenheden, daar waar de bron ligt van wie je in wezen bent.
  • Je zet stappen om je te bevrijden van wat je afremt of belemmert in deze zoektocht.
  • Je ervaart dat je wezen je de weg toont naar wat je overstijgt.
Voorwaarden tot deelname

Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben, waaronder:
- 'Wie ben ik?'
- 'Analyse, weg tot zelfkennis' of 'Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld'
Daarnaast is het wenselijk reeds de cursus met creatieve middelen 'Het leven in mij en wat het belemmert' gevolgd te hebben .

Om deze cursus te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist.

zaterdag 31 juli 2021
Kortenberg
nog 1 plaats vrij
Praktische Info

Zaterdag 31 juli t/m woensdag 4 augustus 2021 - van 9u tot 18u

Begeleider
Patrick Jossa, 016 29 00 33, patrick.jossa@prh.be
Plaats
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
statuut verhoogde tegemoetkoming 124
minder dan € 1300 248
tussen € 1300 en € 1750 335
tussen € 1750 en € 2200 422
tussen € 2200 en € 2650 508
tussen € 2650 en € 3100 595
meer dan € 3100 682

*Indien je inschrijft met het statuut verhoogde tegemoetkoming stuur je na inschrijving een geldig attest van je ziekenfonds door naar info@prh.be. Je hoeft dit attest maar één keer per jaar aan ons te bezorgen.

Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Cursus met overnachting
Op deze plaats kan je overnachten. Wij raden dit ook aan. Ter plaatse overnachten biedt je immers tijd voor jezelf en ruimte om je volle aandacht aan de cursus te geven. We voorzien ook een lange middagpauze die je kan gebruiken om even te rusten op je kamer, om te wandelen, … .

Voor het verblijf betaal je apart aan het gastenverblijf. Voor verblijf met volpension zal de prijs ongeveer  375 bedragen.

Wanneer je er toch niet voor kiest om te overnachten, houd je er best rekening mee dat voor deze cursus wel van je wordt verwacht dat je ’s middags mee de warme maaltijd gebruikt. Naast een vergoeding voor het middagmaal, zal jou door het gastenverblijf ook een bijdrage aangerekend worden voor de koffiepauzes en het gebruik van de cursusruimte.
Supplement creatieve middelen
Dit is een cursus met creatieve middelen. Voor het gebruik ervan wordt een supplement aangerekend van 3,5 euro per halve dag.