fbpx De kracht van voelen | PRH

U bent hier

Doelgroep
algemeen publieklangdurig zieken
Aantal deelnemers: 
6 - 14
Duur

Deze vorming duurt 9 uur gespreid over 3 dagdelen van 3 uur. Bv. drie weken na elkaar een voor- of namiddag of een avond.

Voorstelling voor publiek
Gevoelens zijn er, of je dat nu wilt of niet. De vraag is hoe je ermee omgaat en of dit je vooruithelpt. Gevoelens hebben je iets te zeggen. Je kunt er leren naar luisteren. Je kunt er zo leren mee omgaan dat ze een kracht worden, voor jezelf en in relatie met anderen. Deze cursus helpt je daarin concreet op weg.
Doelstellingen
  • Deelnemers gaan op verkenning in hun gevoelswereld.
  • Deelnemers leren erkennen en ernstig nemen wat ze voelen.
  • Deelnemers leren de boodschap van hun gevoelens ontcijferen en begrijpen.
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Praktische info

Tafels en stoelen in u-opstelling.
Flap-over of bord.

Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be