U bent hier

Beschrijving
Het traject beslaat 8 bijeenkomsten: de eerste en de laatste een hele dag, de andere telkens een halve dag.
Doelstellingen
Tijdens deze vorming zal je:
 • De kennis van je wezen en van elke andere instantie verdiepen.
 • De grondhoudingen en groeiwegen verder integreren, opdat je meer meewerkt aan het proces van je groei.
 • Het schema van de persoon integreren met behulp van de MPV-leidraad. Het gaat om een integratie die zin doet krijgen om zichzelf te leren kennen op alle niveaus van de persoon.
 • Verder leren zelfstandig te werken met doelstellingen die geëvalueerd kunnen worden. Hiervoor is het goed om realistische doelstellingen af te bakenen.
 • Je werkterreinen nauwkeurig leren omschrijven volgens de drie polen,: groei, heropvoeding en hygiëne van het gevoel.
 • Tijd- en geldbeheer bekijken opdat de hulpmiddelen die je inzet kunnen voldoen en aangepast zijn aan jouw situatie.
 • Ervaring opdoen met de relatie tussen je gekozen doelstellingen, de werkterreinen en de groeiwetten, opdat deze je meer en meer eigen zouden worden.
Voorwaarden tot deelname

Het is noodzakelijk volgende cursussen gevolgd te hebben:

‘Wie ben ik?’
‘Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld’ of ‘Analyse, weg tot zelfkennis’
‘Harmonie in mijn leven’
‘Mijn groeiproces in handen nemen’: deze cursus geeft toegang tot het MPV-programma. Hij laat je kennis maken met de concrete inhoud van het vormingsprogramma.

Je hebt de motivatie om tijd te spenderen aan je MPV-vorming buiten de cursusmomenten. Je moet hiervoor minstens 2 uur per maand rekenen.

zaterdag 18 januari 2020
Antwerpen
nog plaatsen vrij
Praktische Info

zaterdag 18 januari 2020 - van 9u30 tot 17u, zaterdag 15 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei, 20 juni, 19 september 2020 - van 13u30 tot 17u45 en zaterdag 17 oktober 2020 - van 9u30 tot 17u

Begeleider
Alex Sarlet, 0479 78 98 39, alex.sarlet@prh.be
Plaats
PRH - Persoonlijkheid en Relaties vzw, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

 • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
 • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
 • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

 • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
 • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 248
tussen € 1300 en € 1750 335
tussen € 1750 en € 2200 422
tussen € 2200 en € 2650 508
tussen € 2650 en € 3100 595
meer dan € 3100 682
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.